Hvad har PFAS med kølemidler at gøre? Bliv klogere her.

Danmark er et af de lande, der presser på for at få et totalforbud mod PFAS i EU. PFAS forurener blandt andet grundvand og fødevarer, og det kan være skadeligt at indtage for mennesker. Der er PFAS i alle fluorerede kølemidler, og hvis der kommer et totalt PFAS-forbud, vil det betyde, at mange flere kølemidler bliver forbudt. Det gælder for alle syntetiske kølemidler undtagen R-23, R-32, R-152a og R-1132(E).

Der er et forbud mod PFAS på vej, men det er endnu uvist, hvornår det træder i kraft, og hvor omfattende det bliver. Hvis der kommer et forbud, vil det formodentlig tidligst træde i kraft fra 2026. 

Her på siden kan du blandt andet læse om baggrunden for PFAS og om, hvad et PFAS forbud vil betyde for kølebranchen. Du kan også læse, hvad Dansk Køl & Varme mener om PFAS situationen, samt hvad Miljøstyrelsen siger på området. 

 

PFAS forbud kan fremskynde en grøn omstilling i kølebranchen

I denne artikel fra vores nyeste udgave af medlemsblad temp kan du læse, hvad et totalforbud mod PFAS vil betyde for kølebranchen. 

 


 

Dansk Køl & Varmes notat om PFAS

Hvad betyder et forbud mod PFAS for kølemidler?

I dette notat fra Dansk Køl & Varme kan du blandt andet læse om:

  • Hvad PFAS er, og hvorfor der tales der om et PFAS-forbud
  • Hvordan et PFAS forbud vil ramme kølemidlerne
  • Dansk Køl & Varmes position på området
  • Baggrunden for et PFAS-forbud samt en kemisk forklaring af PFAS og TFA

Hvad siger Miljøstyrelsen om PFAS?

I denne præsentation kan du se, hvad Miljøstyrelsen siger på området. Præsentationen "PFAS restriction proposal and fluorinated gases" er lavet af Toke Winther fra Miljøstyrelsen, som han fremlagde på Køle- og Varmepumpeforum den 23. marts 2023. 


Se eller gense vores online ERFA-møde om PFAS

Hvad har PFAS har med kølebranchen at gøre, og hvilken betydning et PFAS forbud kan have for branchen?

Du kan se vores oplæg om PFAS i kølebranchen herunder, hvis du er logget ind på hjemmesiden.