Lovlige varmepumper

Husejer? Se lovkravene til installationen af din varmepumpe her

Når du skal have installeret eller serviceret en varmepumpe i dit hus, kan der være godkendelser, autorisationer eller certifikater, som din installatør skal have, for at udføre arbejdet lovligt. Hvis installatøren ikke har det, risikerer du, at garantier og forsikringer ikke dækker.

Her er de tre vigtigste lovkrav, når du skal have installeret, serviceret eller demonteret din varmepumpe:

  • Er virksomheden VE-godkendt til varmepumper?
    Denne godkendelse betyder, at virksomheden har mindst én ansat, som har gennemgået et kort kursus i, hvordan varmepumper fungerer i forskellige typer huse og den basale teknik i og lovgivning om varmepumper. VE-godkendelsen kræves, hvis du skal have tilskud til din varmepumpe. VE-godkendelsen sikrer ikke, at virksomheden har alle de nødvendige autorisationer og certifikater til opgaven.

  • VVS-, kloak og el-autorisation
    Disse autorisationer er lovpligtige, hvis installatøren skal pille ved brugsvandet, gasforsyningen, tilslutningen til kloak eller el-tavlen. Hvis der ikke har været en varmepumpe i huset før, vil installationen typisk være omfattet af autorisationskrav. De nævnte autorisationer sikrer ikke, at virksomheden har alle de nødvendige godkendelser og certifikater.

  • Kølemontørcertifikat
    Der findes både et lille og et stort kølemontørcertifikat, og grænsen går ved 2,5 kg. kølemiddel i varmepumpen. Hvis der skal over 2,5 kg. kølemiddel i varmepumpen, skal virksomheden også være ISO 9001-certificeret. Mange husstandsvarmepumper har under 2,5 kg. kølemiddel, og de fleste installatører har derfor kun brug for det lille certifikat (kaldet kategori II eller KMO-bevis). Hvis varmepumpen højest har 2,5 kg kølemiddel, og samtidig er af den såkaldte monoblok-type, er der slet ikke noget certifikatkrav. Kølemontørcertifikatet sikrer ikke, at virksomheden har VE-godkendelse eller autorisationer.


Det er lovligt for en installatør, der ikke selv har alle autorisationer og certifikater at stå for installationen af din varmepumpe, men så skal han tilkalde en person med de nødvendige autorisationer og certifikater til de del-opgaver, der kræves.

Når installationen er gennemført, skal den færdigmeldes til el-værket, hvis installationen har krævet en autoriseret elektriker. Færdigmeldingen skal foretages af en autoriseret elektriker.

Ansvaret for at varmepumpen er i lovlig stand er i øvrigt husejerens eget – medmindre det er en varmepumpe på abonnement. Ulovlige installationer er typisk ikke dækket af garantier og forsikringer, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på lovkravene.


Her kan du slå op, hvilke lovkrav din installatør aktuelt opfylder. Hvis der er nogle af dem, som installatøren ikke selv har, skal hans firma tilkalde nogle andre til at udføre de opgaver, som han eller hans firma ikke selv er godkendt til.

VE-godkendelse: sparenergi.dk

Autorisation: sik.dk/registre/autorisationsregister

Kølemontørcertifikat og ISO 9001: kmo.dk/dk/koelebranchen/ og https://kmo.dk/dk/kmo-godkendte-virksomheder/

Hvis man har lyst til at gå mere i detaljer, har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning i alle krav til installation og service af varmepumper.

Og endeligt kan man, hvis dialogen med installatøren går i hårknude, klage til Ankenævn for Tekniske Installationer: https://el-vvs-anke.dk/