Hvad laver en køletekniker?

Køleteknikere arbejder med køle- og varmepumpeanlæg. Du lærer at rådgive kunden og installere, vedligeholde og reparere anlæg i alle størrelser - lige fra små køleskabe til store industrianlæg og klimaanlæg. En stor del af jobbet handler om at finde og installere miljøvenlige løsninger, som sænker energiforbruget. Derfor har køleteknikere en stor indflydelse på en grønnere fremtid.

En køleteknikers hverdag

Som køletekniker vil du typisk køre rundt til forskellige kunder og opstille og servicere køleanlæg og varmepumper. En stor del af arbejdet består også i at rådgive kunderne, så de får et anlæg, der passer til deres behov og økonomi.

Det er et job, der giver dig mulighed for at arbejde i mange forskellige brancher - for eksempel med køl i dagligvarebutikker, offentlige institutioner, medicinalindustrien, hos private kunder, maritimt, i Forsvaret og meget mere.

I denne video kan du høre Rune Sølgaard Madsen fortælle om sin hverdag som køletekniker. I 2018 blev han hædret for sit arbejde - blandt andet af H.K.H. Prins Joachim på Aarhus Rådhus. Klik på billedet for at se videoen.

Køleteknikeruddannelsen

Køleteknikeruddannelsen er udpeget som en fordelsuddannelse, og vurderes derfor til at have gode praktik og jobmuligheder.

Uddannelsen er opdelt i to trin: Køleassistent og køletekniker. Uddannelsen til køleassistent varer 2,5 år, og uddannelsen til køletekniker var 4,5 år. Har man kun  færdiggjort uddannelsen som køleassistent, får man ikke kølemontørcertifikat, og kan derfor ikke udføre selvstændigt kølearbejde. Man kan dog efterfølgende læse videre og blive køletekniker. Begge uddannelsestrin er opbygget således, at de studerende først skal igennem et grundforløb og dernæst et hovedforløb, hvor der veksles mellem praktikperioder og skoleforløb.

Hvad lærer man under køleassistentuddannelsen?

En køleassistentelev lærer at montere mindre køleanlæg, efterse dem og udarbejde dokumentation efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Desuden lærer eleven at sammenføje rør og lave køletekniske beregninger samt udføre eftersyn på anlæggene. Som færdiguddannet køleassistent er man ikke certificeret til at udføre selvstændigt kølearbejde, men køleassistentuddannelsen giver adgang til køleteknikeruddannelsen.

Hvad lærer man under kølerteknikeruddannelsen?

På køleteknikeruddannelsen får man grundlæggende viden om køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg. Man lærer lærer også at montere kommercielle køleanlæg samt lave beregninger og eftersyn på dem. Gennemfører man køleteknikeruddannelsen, får man et kølemontørcertifikat, og er derfor autoriseret til at udføre selvstændigt kølearbejde.

 

Køletekniker #1000

D. 25. juni 2021 blev køletekniker nummer 1000 uddannet på Den Jyske Håndværkerskole. En begivenhed, der blev markeret med taler fra blandt andre Jens Joel, direktør for Dansk Køl & Varme, Søren Bülow, og administrerende direktør for Ahlsell, Henrik Lohse, samt et helt særligt kunstværk lavet af den århusianske kunstner, Mormor. Alt sammen for at markere den milepæl, det er for vores samfund, at vi har uddannet 1000 specialuddannede ”klimakrigere”.

Se videoen fra arrangementet her.

Krav til uddannelsen

For at starte på grundforløbet skal man have gennemført 9. eller 10. klasse med minimumkarakteren 02 i matematik og dansk, og være vurderet som uddannelsesparat.

På grundforløbet skal den studerende bestå dansk, engelsk, matematik på E-niveau og fysik på F-niveau for at kunne fortsætte til hovedforløbet. Den studerende skal også tage følgende certifikater for at kunne fortsætte på hovedforløbet:

  • Arbejde med påfyldning af kølemiddel
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

Før man kan starte på uddannelsens hovedforløb, skal der foreligge en uddannelsesaftale eller en aftale om skolepraktik.

Løn og jobmuligheder

Den typiske indtægt pr. måned for køleteknikere et år efter endt uddannelse (2021) inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. ligger på omkring 50.700 kr (kilde: Uddannelsezoom, Uddannelses- og Forskningsministeriet). Med samme erfaringsniveau er der ikke nogle erhvervsuddannelser, som har en højere typisk løn end de udlærte køleteknikere. Til sammenligning får en elektriker med samme erfaring på arbejdsmarkedet ca. 34.700 kr og en VVS'er ca. 36.300 kr. 

 

De fleste køleteknikere bliver ansat i firmaer, som bygger, installerer, sælger og reparerer køle-, klima- og varmepumpeanlæg. Nogle køleteknikere vælger at blive selvstændige og starter eget firma.

Læs mere om uddannelsen og jobbet som køletekniker på Uddannelsesguiden, TEC og Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside

Hvordan kommer man i gang med uddannelsen til køletekniker?

Det er en god idé at tage kontakt til kølevirksomheder allerede inden man er startet på grundforløbet, så man kan prøve at komme i praktik og prøve arbejdsgangen af, inden man påbegynder uddannelsen. Nogle virksomheder vil gerne lave en betinget uddannelsesaftale inden uddannelsesstart.

Det er både muligt at komme i lære på grundforløbet og på hovedforløbet. Kommer man i lære på grundforløbet, får man elevløn, og SU hvis man ikke har en læreplads. På hovedforløbet skal man have en læreplads for at fortsætte uddannelsen.

Under menupunktet 'find dit køelefirma' kan man finde kølefirmaer, der er godkendte til at tage lærlinge, og på lærepladsen.dk kan man se, hvilke kølefirmaer der har lærlinge nu. Ved at vælge en kølevirksomhed, der er medlem af Dansk Køl & Varme, sikrer man sig samtidig at komme i lære i en virksomhed, der har fokus på kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde.