Hvad laver en køletekniker?

En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg, og en vigtig del af en køleteknikers arbejde er at justere det pågældende anlæg, så det hverken er for koldt eller for varmt.

En typisk hverdag for en køletekniker indebærer at opstille og/eller servicere forskellige kunders køleanlæg eller varmepumper. Dette kan eksempelvis være i dagligvarebutikker, i medicinalindustrien, offentlige institutioner, hos private kunder og meget andet. Desuden består en del af køleteknikerens arbejde i at vejlede de mennesker, som bruger køleanlæggene til daglig.

En køleteknikers hverdag

 

 

I videoen her kan du høre Rune Sølgaard Madsen fortælle om sin hverdag som køletekniker. Han blev tilbage i 2018 hædret for sit arbejde af blandt andet H.K.H. Prins Joachim på Aarhus Rådhus. Klik på billedet for at se videoen.

Køleteknikeruddannelsen

Køleteknikeruddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse, og vurderes derfor til at have gode praktik og jobmuligheder.

Uddannelsen er opdelt i to trin: Køleassistent og køletekniker. Uddannelsen til køleassistent varer 2,5år, og uddannelsen til køletekniker var 4,5 år. Har man færdiggjort uddannelsen som køleassistent får man ikke kølemontørcertifikat og kan derfor ikke udføre selvstændigt kølearbejde. Man kan dog efterfølgende læse videre og blive køletekniker.

Begge uddannelsestrin er opbygget således, at de studerende først skal igennem et grundforløb og dernæst et hovedforløb, hvor der veksles mellem praktikperioder og skoleforløb.

Hvad lærer man under køleassistentuddannelsen?

En køleassistentelev lærer at montere mindre køleanlæg, efterse dem og udarbejde dokumentation efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Desuden lærer eleven at sammenføje rør og lave køletekniske beregninger samt udføre eftersyn på anlæggene. Som færdiguddannet køleassistent er man ikke certificeret til at udføre selvstændigt kølearbejde, men køleassistentuddannelsen giver adgang til køleteknikeruddannelsen.

Hvad lærer man under kølerteknikeruddannelsen?

Som elev under uddannelse til køletekniker får man en grundlæggende viden om køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg. Desuden lærer eleven at montere kommercielle køleanlæg samt lave beregninger og eftersyn på dem. Gennemfører man køleteknikeruddannelsen får man et kølemontørcertifikat og er derfor autoriseret til at udføre selvstændigt kølearbejde.

Her kan du se, hvordan køletekniker Louie Hansen laver et serviceeftersyn på et køleanlæg. 

I videoen her kan du høre, køleteknikerne Christian Bo, Mathias og Christian sætte ord på, hvad der er fedt ved køleteknikeruddannelsen.

Krav til uddannelsen

For at starte på grundforløbet skal man have gennemført 9. eller 10. klasse med minimumkarakteren 02 i matematik og dansk. Desuden skal man vurderes som uddannelsesparat.

På grundforløbet skal den studerende bestå dansk, engelsk, matematik på E-niveau og fysik på F-niveau for at kunne fortæsætte til hovedforløbet. Endvidere skal den studerende have taget følgende certifikater i grundforløbet:

  • Arbejde med påfyldning af kølemiddel
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal der desuden foreligge en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Løn og jobmuligheder

Den typiske indtægt pr. måned for køleteknikere et år efter endt uddannelse (2021) inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. ligger på omkring 50.700 kr (Uddannelsezoom, Uddannelses- og Forskningsministeriet). Til sammenligning får en elektriker med samme erfaring på arbejdsmarkedet ca. 34.700 kr og en VVS'er ca. 36.300 kr.

Med typisk månedsløn menes der den såkaldte medianløn. Medianlønnen er den mellemste lønværdi for de udlærte svende, som er i gang med deres andet år.

Med samme erfaringsniveau er der ikke nogle uddannelser, som har en højere typisk løn end de udlærte køleteknikere. Det skyldes blandt andet, at der er mange køleteknikere, som tager til udlandet og arbejder efter endt uddannelse.  

De fleste køleteknikere bliver ansat i firmaer, som bygger, installerer, sælger og reparerer køle-, klima- og varmepumpeanlæg.

Nogle køleteknikere vælger at blive selvstændige og starter eget firma.

Læs mere om uddannelsen og jobbet som køletekniker på Uddannelsesguiden, TEC og Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside

Hvordan kommer man i gang med uddannelsen til køletekniker?

Det er en god idé at tage kontakt til kølevirksomheder allerede inden man er startet på grundforløbet, så man eventuelt kan prøve at komme i praktik og prøve arbejdsgangen af, inden man påbegynder uddannelsen. Nogle virksomheder vil gerne lave en betinget uddannelsesaftale inden uddannelsesstart.

Det er både muligt at komme i lære på grundforløbet og på hovedforløbet. Kommer man i lære på grundforløbet, får man elevløn, og SU hvis man ikke har en læreplads. På hovedforløbet skal man have en læreplads for at fortsætte uddannelsen.

Under menupunktet 'find dit køelefirma' kan man finde kølefirmaer, der er godkendte til at tage lærlinge, og på lærepladsen.dk kan man se, hvilke kølefirmaer der har lærlinge nu. Ved at vælge en kølevirksomhed, der er medlem af Dansk Køl & Varme, sikrer man sig samtidig at komme i lære i en virksomhed, der har fokus på kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde.