Hvad vil det egentlig sige at være køletekniker?

En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg, og en en vigtig del af en køleteknikers arbejde går ud på at justere det pågældende anlæg, så det hverken er for koldt eller varmt.

En typisk hverdag for en køletekniker indebærer at køre rundt til kunder og opstille og/eller servicere deres anlæg. Dette kan eksempelvis være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller på slagterier. Desuden består en del af køleteknikerens arbejde i at vejlede de mennesker, som bruger køleanlæggene til dagligt. 

En køleteknikers historie

Den 17. maj 2018 blev Rune Sølgaard Madsen sammen med 24 andre hædret for hans arbejde af blandt andet H.K.H. Prins Joachim på Aarhus Rådhus. Se videoen, og hør Rune fortælle om hans hverdag som køletekniker.

Køleteknikeruddannelsen

Køleteknikeruddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse, og vurderes derfor til at have gode praktik og jobmuligheder.

Uddannelsen er opdelt i to trin: Køleassistent og køletekniker. Uddannelsen til køleassistent varer 2,5år, og uddannelsen til køletekniker var 4,5 år. Har man færdiggjort uddannelsen som køleassistent, kan vælge efterfølgende at læse videre og blive køletekniker. 

Begge uddannelsestrin er opbygget således, at de studerende først skal igennem et grundforløb og dernæst et hovedforløb, hvor der veksles mellem praktikperioder og skoleforløb.

Hvad lærer man under køleassistentuddannelsen?

En køleassistentelev lærer at montere mindre køleanlæg, efterse dem og udarbejde dokumentation efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Desuden lærer eleven at sammenføje rør og lave køletekniske beregninger samt udføre eftersyn på anlæggene. 

Hvad lærer man under kølerteknikeruddannelsen?

Som elev under uddannelse til køletekniker får man en grundlæggende viden om køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg. Desuden lærer eleven at planlægge og montere kommercielle køleanlæg, samt lave beregninger og eftersyn på dem. 

Krav til uddannelsen

For at starte på grundforløbet skal man have gennemført 9./10. klasse, med min. karakteren 02 i matematik og dansk. Desuden skal man vurderes som værende uddannelsesparat.

For at gå videre på hovedforløbet skal den studerende have bestået dansk, engelsk, matematik på E-niveau og fysik på F-niveau. Endvidere skal den studerende have taget følgende certifikater i grundforløbet:

  • Arbejde med påfyldning af kølemiddel
  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring.

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal der desuden foreligge en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Vil du se, hvordan der ser ud inde i en servicevogn, eller høre en køletekniker fortælle om sin hverdag? Så tag et kig i vores interaktive brochure

Løn og jobmuligheder

Den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede (2016) inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. ligger på omkring 32.758 kr (Danmarks Statistik), og der er rigtig gode muligheder for beskæftigelse af køleteknikere i Danmark. 

De fleste køleteknikere bliver ansat i firmaer, som laver, sælger og reparerer køle-, klima- og varmepumpeanlæg. Enkelte køleteknikere vælger at blive selvstændige og starter deres eget firma.

Ovenstående figur fra Uddannelsesguiden viser beskæftigelsen for nyuddannede i 2013-15 fordelt på brancher.

Her kan det ses, at hovedparten af de nyuddannede er beskæftiget inden for installation af køle- og klimaanlæg i byggeriet eller med maskinindustri, herunder salg og reparation af maskiner.

Læs mere om uddannelsen og jobbet som køletekniker på Uddannelsesguiden, TEC og Den jydske Haandverkerskoles hjemmeside

 

  • 15-05-2019 11:11:42

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK