Køleteknik

Køleteknik er betegnelsen for den teknik, som bruges til at justere temperaturen i fx et køleskab, et lokale eller et bassin. Køleteknik omfatter både nedkøling og opvarmning af luftarter eller væsker ved hjælp af cirkulation og tryk, og derfor bruges dette i både køle- og varmepumpeanlæg. Hvis du klikker på billedet nedenunder, kan du se en animation af, hvordan teknikken bag et typisk køleanlæg ser ud. 

Køleanlæggets funktioner

Et køleanlæg er i virkeligheden en "varmeflytter". Det fungerer sådan, at det fjerner varme fra ét sted og fører det over til et andet.

For eksempel i et køleskab, hvor varme tages væk fra køleskabets indre (derfor bliver der koldt inde i køleskabet) og varmen pustes ud på bagsiden af køleskabet. Eller som med en varmepumpe, der tager varme udenfor huset og puster det ind i huset.

Alle køleanlæg har en kold og en varm side og det spiller som sådan ikke nogen rolle, om der for eksempel er 0 graders varme udenfor huset. Varmepumpen kan stadig hente varme udenfor huset. Ved alle temperaturer over det absolutte nulpunkt (cirka minus 273 grader celcius) vil der teoretisk set være varme, som kan flyttes.

I alle køle- og varmepumpeanlæg indgår et kølemiddel der fungerer som transmissionsmiddel til at flytte varme. Køle- og varmepumpeanlæg findes i et utal af størrelser og til et utal af applikationer i både den private husholdning og i store som små virksomheder. Anlæggene kan deles op i:

  • Plug-in anlæg
  • Kommercielle køleanlæg
  • Industrielle køleanlæg
  • Køleanlæg til transport
  • Varmepumper og Air Condition

Plug-in anlæg

Plug-in anlæg fungerer, så snart elstikket er sat i, og bruges typisk i husholdningen og til kommercielt udstyr. Typiske eksempler på plug-in anlæg er husholdningskøl- og frys, butiksmøbler, iscremefrysere, flaskekølere, drikkevandskølere, fadølsanlæg, automater til slik, chokolade mv., isterningemaskiner o.l.

Vidste du..

.. at store producenter som Coca Cola, Unilever, Nestlé og McDonalds alle har en strategi for at benytte naturlige kølemidler til deres plug-in køleanlæg. Eksempelvis forsøger Coca Cola at gøre kuldioxid til standard i flaskekølere. 

Kommercielle køleanlæg

Kommercielle køleanlæg omfatter primært kølesystemer til køl og frost i supermarkeder, hoteller, restauranter, kiosker, tankstationer m.m. De er mindre til mellemstore, pladsbyggede og skræddersyede kølesystemer.

Industrielle køleanlæg

Industrielle køleanlæg omfatter mellemstore til store skræddersyede kølesystemer, som især findes i fødevareindustrien. Typiske eksempler er køle- og frostlagre, køling og frysning af fødevarer, kølerum til landbrug og gartnerier o.l.

Derudover anvendes industrielle køleanlæg også til proceskøling i fx medicinalbranchen og til plastproduktion, trætørring, inddampning og andre industrielle processer.

Køleanlæg til transport

Til transport benyttes mindre til store skræddersyede kølesystemer. Typiske eksempler er køle- og frostcontainere, lastvogne med køle- og frostkasser samt køling i tog, skibe og busser o.l.

Mange moderne personbiler har desuden et air condition anlæg, som er et lille køleanlæg med kølemiddel.

Varmepumper og Air Condition (AC)

Der findes mange fabrikater og typer af mindre varmepumper til energiforsyning i enfamiliehuse på det danske marked – heraf kun ganske få dansk producerede modeller. De dominerende typer er jordvarme, og luft/vand-varmepumper, hvor trenden går mod færre jord og flere luft af energiøkonomiske årsager. Rene brugsvandsvarmepumper anvendes også i stigende omfang.

 

 

  • 20-06-2022 11:57:04