Kølemidler

De kølemidler, som findes på markedet, kan opdeles i 3 hovedgrupper: HFC, Low GWP og naturlige kølemidler. Som ovenstående tabel (fra Danfoss) viser, bliver disse kølemidler vurderet efter, om de kan bruges på kort eller lang sigt – set ud fra deres effekt på den globale opvarmning. Læs mere om klimaudfordringerne ved kølemidler her.  

Læs mere om, hvorfor du skal skifte kølemiddel, nederst på siden. 

HFC

HFC står for HydroFlourCarboner, og angiver molekylernes indhold af grundstoffer. Anvendelsen af HFC-kølemidler skal begrænses, da de har betydelig effekt på den globale opvarmning. Flere af HFC-gasserne er meget kraftige drivhusgasser, og er alle opført på listen over uønskede stoffer.

HFC-kølemidler udgør langt den vigtigste del af F-gas-forbruget i Danmark, og national regulering i Danmark og EU-regulering (F-gas-forordningen) har gjort, at det danske forbrug af F-gasser er faldet betydeligt.

På nuværende tidspunkt er det tilladt at anvende HFC’er med et GWP (Global Warming Potential) på niveau med eller under GWP for naturlige kølemidler.

Fordele ved HFC

 • Syntetiske
 • De fleste er ubrændbare
 • Lave anlægsudgifter
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved HFC

 • Betydelig effekt på global opvarmning
 • Høje serviceomkostninger

Low GWP

Low GWP kølemidler er på vej ind på det danske marked. De har lav klimaeffekt, men er til gengæld forbundet med andre udfordringer – herunder lav brandsikkerhed.

Low GWP’er omfatter enkeltstoffer som R1234yf og R1234ze, blandinger samt R32. De er alle nye typer af HFC-kølemidler med en lav GWP, og er som HFC’erne syntetiske.

Fx kølemidlerne R1234yf og R1234ze kaldes også HFO’er, som står for HydroFluorOlefiner og er også en form for HFC.

Fordele ved Low GWP

 • Syntetiske
 • Moderat effekt på global opvarmning
 • Moderate anlægsudgifter
 • Moderate serviceomkostninger
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved Low GWP

 • De fleste er brændbare
 • Nogle afgiver giftige gasser ved brand

Naturlige kølemidler

De naturlige kølemidler har stort set ingen negativ effekt på den globale opvarmning eller ozonlaget. Men som tingene ser ud nu, kan der være sikkerhedsmæssige udfordringer og vanskeligheder med at finde det rette kølemiddel til eksisterende anlæg, da de fleste anlæg er lavet til brug af syntetiske kølemidler.

Danmark har i mange år været foregangsland for udviklingen af kølesystemer med naturlige kølemidler som alternativ til syntetiske kølemidler som HFC og Low GWP.

Propan (en HC´er) var tiltænkt en stor rolle, men udviklingen har samlet sig meget omkring CO2, som nu er standard for supermarkedsanlæg og industrielle lavtemperaturanlæg.

Både nationalt og internationalt arbejdes der stadig intensivt på at videreudvikle anlægssystemer med naturlige kølemidler og sikre deres anvendelse i fremtidens kølesystemer. De mest anvendte kølemidler af disse typer er p.t. R600a, R744 og R717.

Der er mange fordele ved de naturlige kølemidler, men der kan også være nogle ulemper i form af brændbarhed (HC’er og kulbrinter), giftighed (ammoniak) og høje tryk (CO2).

HC står for HydroCarboner (kulbrinter) og angiver molekylernes indhold af atomer.

Man kan også bruge vand som kølemiddel, men det er ikke så energieffektivt og bruges derfor stort set ikke.

Fordele ved naturlige kølemidler

 • Naturligt forekommende
 • Meget lav eller ingen effekt på global opvarmning
 • Moderate serviceomkostninger
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved naturlige kølemidler

 • Høje anlægsudgifter
 • Nogen er brændbare

Kilde: www.kølemidler.dk 

 • 02-10-2020 09:29:00

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK