Klimaløsninger

Udledning af HFC-kølemidler er en stor del af årsagen til den globale opvarmning.

Forskere  peger derfor på, at der groft sagt, er to løsninger: køleanlæg skal fremover være bedre sikret imod udslip, og HFC’er skal udfases til fordel for naturlige kølemidler eller kølemidler med lav GWP.

I køle- og varmepumpebranchen arbejdes der på begge løsninger.

Hvor meget vil det så hjælpe på den globale opvarmning at gå efter disse løsninger? Et godt bud kommer fra den private forskningsorganisation, Project Drawdown.

Organisationen har sat sig for at beregne og sammenligne en række forskellige måder at reducere den globale opvarmning på. Ud fra deres forskning har de opstillet en rangliste over de 100 mest effektive løsninger.

Aller øverst på listen, og som den mest effektive løsning, findes ”Udfasning af kølemidler”. Organisationen anslår, at en veludført udfasning kan resultere i 1 grad lavere opvarmning (ud af de 2-3 grader klimadebatten går på).

I Drawdowns beregning er det antaget, at køleanlæg på globalt plan mister 90% af deres HFC-kølemidler i løbet af anlæggets levetid. Hvis man kunne undgå dette, kunne man opnå den viste, dramatiske reduktion af den globale opvarmning. 

Der er som nævnt tale om globale forhold, og man kan derfor ikke 100% oversætte dette til danske forhold. I Danmark er udslippet generelt lavere end i Europa og i resten af verden. Men da Danmark fortsat har et højt CO2-udslip pr. indbygger, er stadig væsentlig at kigge på løsninger som disse.

Er du interesseret i at læse mere om Project Drawdowns løsninger? Så besøg deres hjemmeside.

  • 30-07-2019 16:19:07

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK