Ændring af 10-kilos reglen

Fra 1/7 2021 bliver 10-kilos reglen for maksimal fyldning på nye HFC-anlæg erstattet med en begrænsning på 5 tons CO2-ækvivalenter.

Den vigtigste ændring er, at køleanlæg med op til 10 kilo HFC-fyldning kun må installeres, hvis de er fabrikssamlede. Det svarer til den regel, der siden 1/1 2019 også har været gældende for varmepumper op til 50 kg.

Efter 1/7 2021 vil der være følgende grænser for fyldningen af nye, HFC-holdige køleanlæg, varmepumper og varmegenvindingsanlæg med mere:

Du kan læse mere om ændringen af 10-kilos reglen her:

Ændringen af 10kgs reglen er en del af regeringens nye klimahandlingsplan, der skal føre til mindre udslip af kølemidler – og dermed mindre global opvarmning.

Det burde være en positiv udvikling, der kunne gøre det mere attraktivt at arbejde med kølemidler med mindst mulig GWP. Men Dansk Køl & Varme tror ikke på, at det får den rette effekt, fordi det samtidig bliver nemmere at omgås den nye regel.

Derfor har Dansk Køl & Varme også bedt om mere kontrol og strengere straf ved overtrædelser et i høringssvar til Miljøministeriet.  

Den nye bekendtgørelse om dette er i skrivende stund i høring. Formentlig gennemføres den som i udkastet, men der må tages et lille forbehold på dette punkt.

  • 16-12-2020 09:42:43

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK