EU vil nedfase f-gasser endnu hurtigere

F-gas-forordningen har til formål at nedfase brugen af HFC-kølemidler i EU-lande frem mod 2030. EU-kommissionen fremlagde i april 2022 et forslag til en ny nedfasningsplan for brugen af f-gasser. Ifølge planen skal nedfasningen gå endnu hurtigere, fordi EU-landene har besluttet sig for en mere ambitiøs CO2-plan frem mod 2050.

F-gasser er stærke drivhusgasser, og netop derfor er det nødvendigt med større og flere reguleringer på dette område, hvis man på europæisk plan skal nå i mål med sin ambitiøse CO2-plan frem mod 2050.

Den oprindelige F-gas-forordning blev udformet i 2015, og i april 2022 fremlagde EU-Kommissionen en revideret udgave, som forventes at træde i kraft fra 1/1 2024. Allerede fra denne dato vil man i så fald se nye restriktioner.

De konkrete mål for nedfasningen kan ses i oversigten til højre.

Et mindre F-gas-marked

Den mest iøjefaldende ændring er en nedskæring af kvoterne for f-gasser. Figuren herunder viser den nuværende nedfasning med gul, og forslagets nedfasning med brun. Som det fremgår, skal niveauet allerede fra 2024 ned på cirka 24 % i forhold til de 31 % af 2015, som er den nuværende plan. I 2030 er der kun omkring 5 % tilbage og i det lange løb kun 2 %.

En anden stor ændring er, at nedfasningsplanen ikke længere kun rækker frem til 2030, men fortsætter helt frem til 2048, hvor EU forventer, at man når til en nedfasning på cirka 2,4 % i forhold til 2015-niveauet. Det hænger formentlig sammen med, at man i EU sidenhen har lagt en generel CO2-målsætning, der rækker helt frem til 2050.

Konsekvensen bliver, at der vil være mindre f-gas til rådighed på EU's samlede marked. Hvad det konkret betyder for det danske marked, kan man ikke præcist sige, men der vil uden tvivl være mindre til rådighed, og på den baggrund må der også forventes stigende priser på kølemidlet.

Figuren viser den nuværende nedfasning jævnfør den oprindelige f-gas-forordning med gul, og det nye forslags nedfasninger med orange.

Nye installationer

Det nye forslag indeholder også en række nye begrænsninger på, hvilket udstyr der må installeres som nyt. Der er forskellige regler for forskelligt udstyr, men som en tommelfingerregel, skal man regne med, at alt over 150 GWP kan komme i farezonen for et forbud efter 2025 – dog undtaget varmepumper, hvor det kun er split-anlæggene, der rammes af grænser på 150 og 750 GWP.

I modsætning til i dag, kommer der også en slutdato for, hvor længe man må servicere anlæg med R404a og andre kølemidler med en GWP på over 2.500. Fra 2030 skal dette ikke længere være tilladt.

Til højre er en faktaboks med nogle udvalgte ændringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slut med at servicere med nye kølemidler med GWP>2.500 fra 1/1 2024 (ingen undtagelse under 40 tons CO2

  • Service med genvundet eller regenereret kølemiddel over GWP 2.500 er kun tilladt indtil 2030
  • Forbud med nye, fabrikssamlede anlæg til kommerciel brug (detailhandel mv.) med gasarter over 150 GWP fra 1/1 2024
  • Forbud mod ethvert nyt, fabrikssamlet køleanlæg med gasarter over 150 GWP fra 1/1 2025
  • Forbud mod split-varmepumper og AC op til 12 kW med gasarter over 150 GWP. Over 12 kW er grænsen 750 GW fra 1/1 2027.

 

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK