Ny f-gas-forordning

Ny EU f-gas-forordning er trådte i kraft 11. marts 2024

OBS. Denne artikel skal lave et overblik over nogle af de tiltag som er nye og ændrede i forhold til den gamle F-gas forordning fra 2014. Forordningen stiller minimumskrav over for alle medlemslande i EU, men national lovgivning kan gå ud over de tiltag der er heri. Bl.a. gælder dansk lovgivning som eftersyn på anlæg med over 1 kg kølemiddel og 5 tons reglen ud over det som er nævnt her, det kan du læse mere om ved at klikke her.


Seneste nyt: Den 11. marts er den nye F-gas Forordning trådt i kraft. Se den nye f-gas forordning her.

Den nye f-gasforordning fastlægger de fremtidige begrænsninger på brugen af f-gasser. Endemålet er en fuldstændig udfasning af f-gasser i 2050. Allerede i 2030 skal mængden af HFC skæres ned til 5%.

Et mindre F-gas-marked

Den mest iøjefaldende ændring er en nedskæring af kvoterne for f-gasser og større fokus på alternativer og naturlige kølemidler. Figuren herunder viser den nuværende nedfasning med sort, og forslagets nedfasning med rød. Som det står, skal niveauet allerede fra 2024 ned på cirka 24 %, som er hele 7 procentpoint lavere end den nuværende plan. I 2030 er der kun omkring 5 % tilbage og i det lange løb kun 5-2 %.

En anden stor ændring er, at nedfasningsplanen ikke længere kun rækker frem til 2030, men fortsætter helt frem til 2050, hvor EU forventer, at man når at udfase F-gasser fuldkommen. Det hænger formentlig sammen med, at man i EU sidenhen har lagt en generel CO2-målsætning, der rækker helt frem til 2050.

Konsekvensen bliver, at der vil være mindre f-gas til rådighed på EU's samlede marked. Hvad det konkret betyder for det danske marked, kan man ikke præcist sige, men der vil uden tvivl være mindre til rådighed, og på den baggrund må der også forventes stigende priser på kølemidlet.

Figuren viser den nuværende nedfasning i 2024 forordning i rød jævnfør den oprindelige f-gas-forordning fra 2016 i sort.


Nye krav til fremtidige installationer

Det nye forslag indeholder også en række nye begrænsninger på, hvilket udstyr der må sælges og installeres som nyt. Der er forskellige regler for forskelligt udstyr, men som en tommelfingerregel, skal man være opmærksom med kølemidler med en GWP på over 750, da det kan være i farezonen for et forbud efter 2025, og efter 2027 må flere anlæg ikke opstilles påfyld kølemiddel med over 150 GWP.

Herunder kan man se en tabel over GWP grænserne for det udstyr, der er i nye stationære anlæg frem til 2036. Grænserne er målt i GWP for kølemidlet, uanset om udstyret er forfyldt eller ej. 


* her må bruges 750 GWP som grænse, hvis sikkerhedsmæssige hensyn forbyder brugen af alternativer.
** her kan benyttes en højere GWP grænse, hvis sikkerhedsmæssige hensyn forbyder brugen af alternativer.

(Gengivelse af tabellen er kun tilladt med kreditering af Dansk Køl & Varme). 

I takt med der kommer flere restriktioner som afhænger af anlægstypen, er definitionerne på de forskellige anlægstyper blevet revideret.

De nye definitioner på anlægstyper er hovedsageligt baseret på den primære funktion af anlægget.

 • Chiller: et enkelt kølesystem, hvis primære funktion er at afkøle en varmeoverførselsvæske (såsom vand, glycol, saltlage
  eller CO2) med henblik på køling, forarbejdning, konservering eller komfort.
 • Køleanlæg: et anlæg, hvis primære funktion er at opretholde eller sænke temperaturen for et produkt, et stof, et system eller et andet
  element.
 • A/C: et anlæg, hvis primære funktion er behandling af luft, så den opfylder kravene til et konditioneret rum ved at styre dens temperatur, fugtighed, renhed eller fordeling.

Et anlæg betegnes som en varmepumpe hvis det indeholder en kølekreds, men ikke falder indenfor de 3 ovenstående anlægstyper.

Nogen begrænsninger er afhængig af systemets udformning, det defineres ud fra:

 • Monoblock: et anlæg, som fremstilles og transporteres i færdigmonteret stand eller i to eller flere sektioner og hvor ingen dele indeholdende kølemiddel tilsluttes på anvendelsesstedet.
 • Splitanlæg: et anlæg bestående af et antal enheder med kølerør, som kræver montering og tilslutning af komponenter i kølekredsløbet på anvendelsesstedet.

 

Servicering af anlæg

I modsætning til i dag, kommer der en slutdato for, hvor længe man må servicere anlæg med R404a og andre kølemidler med en GWP på over 2.500. Forbuddet kommer generelt først for køleanlæg, mens at varmepumper har fået lidt mere tid at løbe på før de også må vinke farvel til R404A i 2032.


Service på eksisterende anlæg: 

 • 2025: Forbud imod at bruge nyt kølemiddel over 2.500 GWP til køleanlæg af enhver størrelse
 • 2026: Forbud imod at bruge nyt kølemiddel over 2.500 GWP til varmepumper og AC
 • 2030: Forbud imod at bruge genanvendt eller regenereret kølemiddel over 2.500 GWP til køleanlæg
 • 2032: Forbud imod at bruge genanvendt eller regenereret kølemiddel over 2.500 GWP til varmepumper og AC
 • 2032: Forbud imod at bruge nyt kølemiddel over 750 GWP til Køleanlæg.

 

Vi opdaterer siden løbende.

Login på siden for at se Power Point og video fra vores online webinar om den nye f-gas-forordning den 15. januar 2024. 

 • 20-06-2024 10:37:19