Forslag om at ændre 2,5 kg-grænsen mv.

OBS! Der er indgået aftale om ændringer i grænserne for certifikatkrav til kølearbejde. Der er ikke fra Arbejdstilsynet udsendt en officiel version af aftalen og vi tager derfor forbehold for, hvad der kommer til at stå i den ændrede bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet (AT) sendte i august 2022 et forslag til en ændring af ”kølebekendtgørelsen” i høring. Forslaget går på at sænke kravene til arbejde med køleanlæg og varmepumper og indebærer flere regelændringer. Forslaget har været genstand for et udvalgsarbejde nedsat under Arbejdsmiljørådet som afsluttede sit arbejde sidst i 2023.

Med forbehold for, hvad der kommer til at stå i den endelig bekendtgørelse, forventer vi at ændringerne vil inkludere:

  • Kravet om kølemontørcertifikat (kategori I) vil ikke længere gælde for arbejde over 2,5 kg, men først fra 3 kg kølemiddelfyldning.
  • Der indføres et varmepumpecertifikat opstilling og idriftsættelse af anlæg op til og med 3 kg.
  • For arbejde med naturlige kølemidler op til og med 3 kg kræves kategori II certifikat.
  • Eftersynsintervallet ændres så der hvert andet år skal udføres eftersyn på alle anlæg op til og med 3 kg. Over 3 kg er det hvert år.
  • Grænsen for hvornår en virksomhed skal ISO 9001-certificeres ændres fra anlæg med 2,5 kg fyldning til 5 kg. Mellem 3 kg og 5 kg skal virksomheden dog som minimum have et KLS. 

Hensigten er, at ændringerne skal træde i kraft i foråret 2024. Vi opdaterer løbende denne side når vi får ny information.

Det skal bemærkes, at Dansk Køl & Varme har støttet at indføre certifikatkrav for arbejde med natulige kølemidler under 3 kg. De øvrige ændringer har vi ikke støttet idet det er ændringer som ikke er strengt nødvendige og som ikke gavner klimaet eller køleteknikeruddannelsen.