Ændringer i kølemontør- og ISO certifikater

Pr. 1/7 2022 blev A-, B- og C-kølemontørcertifikaterne erstattet af ét almindeligt kølemontørcertifikat, et såkaldt Type 1-certifikat. Type 1-certifikatet gælder til arbejde på alle anlæg med kølemiddelfyldninger over 2,5 kilo – bortset fra ammoniak.

D-certifikatet svarer til det nye Type 2-certifikat, som er et udvidet kølemontørcertifikat, der gælder til arbejde på anlæg med alle slags kølemidler - inklusive ammoniak. Type 2-certifikatet kræver desuden 6 måneders forudgående arbejde på anlæg med ammoniak. Arbejde med ammoniak stiller helt særlige krav til montøren og kræver derfor dette særlige certifikat.

Du kan læse mere om baggrunden for de nye certifikater i artiklen fra Dansk Køl & Varmes medlemsblad, temp.  

Per 1/7 2024 ændres kravet om certifikater til de enkelte opgaver:

Der kræves herefter først kølemontørcertifikat for arbejde med kølemidler og anlæg over 3 kg kølemiddel (1 kg for gruppe 1 kølemidler) og ISO 9001-certifikat ved arbejde over 5 kg kølemiddel. Opstilling, montering og idriftsættelse af hermetisk lukkede anlæg af enhver fyldningsstørrelse fritages for såvel kølemontør- som ISO 9001-certifiktatkrav. Der indføres et 5 kg certifikat (arbejde til og med 5 kg kølemiddel på varmepumper eller køleanlæg).

Der er endnu ikke defineret et uddannelsesforløb for 5 kg-certifikatet. Det er dermed ikke noget der kan ansøges om. 

Alle nuværende kølemontørcertifikater udstedt efter 2012 gælder fortsat for det, der står på dem. A-, B-, C- og D-certifikaterne bliver ikke forældet med de nye kølemontørcertifikater. De dækker stadig det, de er udstedt til.

Har man i dag kun A- eller B-certifikat, kræver det en efteruddannelse i brandbare kølemidler at kunne ansøge om at få et Type 1-certifikat. Der kræves ikke forudgående arbejde på anlæg med CO2 eller brandbare kølemidler for at få et Type 1-certifikat.

Samlet set forudsætter det disse moduler af efteruddannelse at opnå det nye Type 1-certifikat alt afhængig af, om man i forvejen har et A- eller et B-certifikat:

Du finder links til informationer om de respektive kurser her: 

 

Merit og udbyder

Medlemmer af Dansk Køl & Varme, som tidligere har været på kursus i brandbare kølemidler, kan få merit for kursusmodulet ”Brandbare kølemidler”. Tidligere kurser eller erfaring svarende til indholdet i de øvrige moduler kan eventuelt også give merit. Har man allerede et farligt gods bevis, kan dette desuden springes over.

De kurser, man skal tage, hvis man HAR taget Dansk Køl & Varmes kursus i brandbare kølemidler er derfor: 

Kurserne udbydes af Den jydske Haandværkerskole. Merit og udstedelse af nyt certifikat skal man også ansøge om hos Den Jyske Haandværkerskole.

Kurset, der resulterer i et FG-/ADR-bevis kan du læse mere om på siden her

Kan du samle 12 deltagere eller flere, tilbyder Den jydske Haandværkerskole desuden at afholde kurset på din/din konkollegas adresse. Ønsker du dette, kan du kontakte Uddannelsesleder Claus Hinge på ch@djhhadsten.dk eller 89370198.