10-kilo/5 tons CO2-ækvivalent-reglen

Grænser for nye, HFC-holdige køle- og varmepumper efter 1/7 2021

Hør direktør for Dansk Køl & Varme, Søren Bülow, forklare, hvordan den nye 5-tonsregel ændrer din arbejdsgang. 

10 kilos-reglen blev per 1. juli 2021 ændret. Den vigtigste ændring er, at køleanlæg med op til 10 kilo HFC-fyldning kun må installeres hvis de er fabrikssamlede. Det svarer til det krav der siden 1/1 2019 også har været gældende for varmepumper op til 50 kg.

Efter 1/7 2021 er der følgende grænser for fyldningen af nye, HFC-holdige køleanlæg, varmepumper og varmegenvindingsanlæg med mere:

10-kilos reglen blev ændret per 1/7 2021, hvor reglen for split-køleanlæg blev ændret så den maksimale fyldning for nye split-anlæg er 5 tons CO2. Fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg må som hidtil have maksimalt 10 kg fyldning.

For varmepumper er ændringen lidt anderledes. For fabrikssamlede, hermetisk lukkede anlæg er den maksimale grænse fortsat 50 kg. For split anlæg er grænsen fra 1/7 2021 5 tons CO2 ligesom for køleanlæg. Dog gjaldt dette først fra 1/1 2022 for varmepumper under 10 kg. Det vil sige at varmepumpesplit-anlæg indtil 1/1 2022 fortsat kunne installeres med op til 10 kg HFC.

Der er som tidligere mulighed for at søge dispensation fra begræsningerne, herunder i overgangsperioden. Se reglerne for dispensation på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

  • 16-05-2024 15:57:08