Om Dansk Køl & Varme

Dansk Køl & Varme er brancheforening for autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland).

Mission

Vores mission er at samle alle interesserede virksomheder på køle- og varmepumpeområdet, og at varetage disse virksomheders tekniske, økonomiske og juridiske interesser. For eksempel via vejledning af medlemmerne og kontakt til myndighederne.

Vi arbejder for, at de værdier, som det danske samfund investerer i køle- og varmepumper, bevares eller øges. Dette gør vi blandt andet ved at sikre, at vores medlemmer til enhver tid kan opfylde de fag- og lovgivningsmæssige krav. Derfor er kvalitet et nøgleord i vores mission. 

Vision

Køle- og varmepumper er helt centrale for at moderne virksomheder og et moderne samfund som det danske kan fungere. Groft sagt, så går industrien i stå, fødevarer bliver fordærvede og internettet går ned, hvis ikke vi har køleteknik.

Vi tror på, at køle- og varmepumpeteknologi kommer til at få stigende udbredelse og betydning fordi køleteknik går hånd i hånd med udbredelsen af ny teknologi. Vi tror på, at kvalitet af den årsag fortsat vil være af højeste betydning for at være en konkurrencedygtig virksomhed indenfor køle- og varmepumpeområdet

Samtidigt vil barren for at drive en effektiv og lovlig køle- og varmepumpevirksomhed løbende blive forhøjet. Det gælder derfor for Dansk Køl & Varme og vores medlemmer om, at være på forkant med især ny teknologi, ny lovgivning samt målsætninger for miljø og klima.

Ambition

Dansk Køl & Varme skal være den mest kompetente og effektive organisation indenfor køle- og varmepumpeområdet. Dansk Køl & Varme skal være køle- og varmepumpevirksomhedernes førstevalg blandt brancheorganisationer. Dansk Køl & Varme skal være myndighedernes og politikkernes oplagte sparringspart når ny lovgivning skal udformes eller den eksisterende lovgivning skal håndhæves.

Dansk Køl & Varmes vedtægter pr. november 2019

 

Sekretariat & Bestyrelse

Christian Ildor Bestyrelsesformand kalundborg@kulde.dk

Søren Bülow Direktør sb@koeleteknik.dk

Karin Larsen Sekretær akb@koeleteknik.dk

Brian Ziegler Næstformand bzs@ziegler-service.dk

Palle Jørgensen Sekretær Palle.Jorgensen@carrier-ref.dk

Anders B. Hansen anders@lf-k.dk

Lars Marqvardsen Medlem adm@odensecool.dk

Thomas Panum 1. bestyrelsessuppleant tbp@pvn.dk

Mikkel Jeppsen 2. bestyrelsessuppleant mikkel@thorsen-koleservice.dk

Lars Anderberg Foreningsrevisor la@anderbergklima.dk

Allan Horsdal Foreningsrevisorsuppleant ah@celcius.info

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK