Om AKB

AKB er brancheforening for autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland).

Mission

Vores mission er at samle alle interesserede virksomheder på køle- og varmepumpeområdet, og at varetage disse virksomheders tekniske, økonomiske og juridiske interesser. For eksempel via vejledning af medlemmerne og kontakt til myndighederne.

Vi arbejder for, at de værdier, som det danske samfund investerer i køle- og varmepumper, bevares eller øges. Dette gør vi blandt andet ved at sikre, at vores medlemmer til enhver tid kan opfylde de fag- og lovgivningsmæssige krav. Derfor er kvalitet et nøgleord i vores mission. 

Vision

Køle- og varmepumper er helt centrale for at moderne virksomheder og et moderne samfund som det danske kan fungere. Groft sagt, så går industrien i stå, fødevarer bliver fordærvede og internettet går ned, hvis ikke vi har køleteknik.

Vi tror på, at køle- og varmepumpeteknologi kommer til at få stigende udbredelse og betydning fordi køleteknik går hånd i hånd med udbredelsen af ny teknologi. Vi tror på, at kvalitet af den årsag fortsat vil være af højeste betydning for at være en konkurrencedygtig virksomhed indenfor køle- og varmepumpeområdet

Samtidigt vil barren for at drive en effektiv og lovlig køle- og varmepumpevirksomhed løbende blive forhøjet. Det gælder derfor for AKB og vores medlemmer om, at være på forkant med især ny teknologi, ny lovgivning samt målsætninger for miljø og klima.

Ambition

AKB skal være den mest kompetente og effektive organisation indenfor køle- og varmepumpeområdet. AKB skal være køle- og varmepumpevirksomhedernes førstevalg blandt brancheorganisationer. AKB skal være myndighedernes og politikkernes oplagte sparringspart når ny lovgivning skal udformes eller den eksisterende lovgivning skal håndhæves.

AKB's vedtægter (november 2018)

 

Sekretariat & Bestyrelse

Christian Ildor Bestyrelsesformand kalundborg@kulde.dk

Søren Bülow Direktør sb@koeleteknik.dk

Karin Larsen Sekretær akb@koeleteknik.dk

Ditte Trojaborg Studentermedhælper student@koeleteknik.dk

Brian Ziegler Næstformand bzs@ziegler-service.dk

Palle Jørgensen Sekretær Palle.Jorgensen@carrier-ref.dk

Anders B. Hansen anders@lf-k.dk

Lars Marqvardsen Medlem adm@odensecool.dk

Bent Møller 1. suppleant multi@xn--multikl-v1a.dk

Lars Anderberg Foreningsrevisor la@anderbergklima.dk

Allan Horsdal Foreningsrevisorsuppleant ah@celcius.info

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK