Vores klima og miljøpolitik

Dansk Køl & Varmes miljø- og klimapolitik omhandler de store linjer i Dansk Køl & Varmes holdning til klima- og miljøspørgsmål (dog ikke arbejdsmiljø). Vores medlemmernes virksomheder er kraftigt påvirket af regulering indenfor klima- og miljø, og deres aktiviteter kan kraftigt påvirke klimaet og miljøet. Derfor er vores klima- og miljøpolitik et centralt redskab i vores daglige arbejde. 

Med den overordnede klima- og miljøpolitik ønsker vi at gøre det klart, at Dansk Køl & Varme arbejder for en kølebranche, der udgør en mindre risiko for klimaet. Det kræver en omstilling i branchen, som vi samtidig vil have kombineret med en lettelse af den komplicerede og omkostningstunge regulering af kølebranchen, som findes i dag.

  • Miljø- og klimahensyn er et vilkår for at drive kølevirksomhed i Danmark

Uanset hvor besværlig eller uhensigtsmæssig den gældende miljø- og klimalovgivning på et hvilket som helst tidspunkt måtte være, ændrer det ikke på, at vores grundholdning til, at miljø- og klimahensyn er et meningsfyldt kriterie som vi accepterer. Kølefirmaer må som alle andre virksomheder, forbrugere, organisationer og myndigheder se disse hensyn som en forudsætning for at operere i Danmark.

  • Dansk Køl & Varme vil arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen

Dansk Køl & Varme skal arbejde for at mindske branchens miljø- og klimaeffekter. Vi ønsker at styrke såvel branchens image som virksomhedernes selvrespekt på klima- og miljøområdet. Know-how om grøn teknologi og klimavenlig adfærd er desuden en konkurrenceparameter. Samlet set vil det derfor være til hele branchens fordel, at Dansk Køl & Varmes medlemmer er - om ikke på forkant så i hvert fald - med fremme i brugen af grøn teknologi og klimavenlig adfærd.

  • Dansk Køl & Varme gør opmærksom på omkostningerne ved en ambitiøs miljø- og klimapolitik

Uanset de gode intentioner kan en klima- og miljøpolitik til tider have store omkostninger for virksomhederne eller samfundet.  Dansk Køl & Varme skal gøre opmærksom på det og gå imod de dele af miljø- og klimapolitikken, hvor en tilsvarende eller bedre løsning for miljøet kan findes på anden måde, der har mindre omkostninger for branchen og samfundet.

  • Dansk Køl & Varme vælger ikke én vinder af kølemidler

En aktiv indsats for at fremme brugen af naturlige kølemidler er ikke ensbetydende med, at Dansk Køl & Varme har ugleset eller nedprioriteret syntetiske gasser. Dansk Køl & Varme skal vejlede og informere om alle lovlige kølemidler. Vi vil fremhæve de klimamæssige fordele ved naturlige kølemidler uden at det underkender, at en del af kølemarkedet er - og sikkert vil blive ved at være - baseret på syntetiske kølemidler. Vi er også forsigtige med at udpege nye, syntetiske kølemidler som en ultimativ løsning fordi de langsigtede effekter er ukendte.

  • Dansk Køl & Varmes arbejde med FN's verdensmål

Læs om Dansk Køl & Varmes verdensmål her

  • 19-10-2020 15:02:16

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK