Vores klima og miljøpolitik

Dansk Køl & Varmes miljø- og klimapolitik omhandler de store linjer i Dansk Køl & Varmes holdning til klima- og miljøspørgsmål (dog ikke arbejdsmiljø). Vores medlemmernes virksomheder er kraftigt påvirket af regulering indenfor klima- og miljø, og deres aktiviteter kan kraftigt påvirke klimaet og miljøet. Derfor er vores klima- og miljøpolitik et centralt redskab i vores daglige arbejde. 

Med den overordnede klima- og miljøpolitik ønsker vi at gøre det klart, at Dansk Køl & Varme arbejder for en kølebranche, der udgør en mindre risiko for klimaet. Det kræver en omstilling i branchen, som vi samtidig vil have kombineret med en lettelse af den komplicerede og omkostningstunge regulering af kølebranchen, som findes i dag.

  • Miljø- og klimahensyn er et vilkår for at drive kølevirksomhed i Danmark

Uanset hvor besværlig eller uhensigtsmæssig den gældende miljø- og klimalovgivning på et hvilket som helst tidspunkt måtte være, ændrer det ikke på, at vores grundholdning til, at miljø- og klimahensyn er et meningsfyldt kriterie som vi accepterer. Kølefirmaer må som alle andre virksomheder, forbrugere, organisationer og myndigheder se disse hensyn som en forudsætning for at operere i Danmark.

  • Dansk Køl & Varme vil arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen

Dansk Køl & Varme skal arbejde for at mindske branchens miljø- og klimaeffekter. Vi ønsker at styrke såvel branchens image som virksomhedernes selvrespekt på klima- og miljøområdet. Know-how om grøn teknologi og klimavenlig adfærd er desuden en konkurrenceparameter. Samlet set vil det derfor være til hele branchens fordel, at Dansk Køl & Varmes medlemmer er - om ikke på forkant så i hvert fald - med fremme i brugen af grøn teknologi og klimavenlig adfærd.

  • Dansk Køl & Varme gør opmærksom på omkostningerne ved en ambitiøs miljø- og klimapolitik

Uanset de gode intentioner kan en klima- og miljøpolitik til tider have store omkostninger for virksomhederne eller samfundet. Dansk Køl & Varme skal gøre opmærksom på det og gå imod de dele af miljø- og klimapolitikken, hvor en tilsvarende eller bedre løsning for miljøet kan findes på anden måde, der har mindre omkostninger for branchen og samfundet.

  • Naturlige kølemidler er målet, men syntetiske kølemidler vil være et arbejdsvilkår i mange år endnu

Retningen er givet: Danmark og kølebranchen skal omstilles til at bruge klimavenlige, naturlige kølemidler i stedet for de syntetiske. Det er dog et faktum, at syntetiske kølemidler vil være i brug i mange år endnu. Selv hvis der fra i dag ikke længere blev installeret nogen køleanlæg eller varmepumper med syntetiske kølemidler, ville der stadig i lang tid være mange tusinde anlæg fra de seneste årtier, der skal passes og vedligeholdes. Man skal også tænke på de ressourcer, der er investeret i de mange anlæg med syntetiske kølemidler. Det ville være spild af ressourcer at skrotte dem alle.

I de næste mange år vil en del af kølebranchen derfor arbejde videre med de syntetiske kølemidler uden at det er udtryk for manglende ambitioner for klimaet. Tværtimod er det en del af ambitionen, at kølefirmaer kan bidrage til et bedre klima ved at sikre, at køleanlæg og varmepumper er tætte så der ikke slipper klimaskadelige kølemidler ud. 

  • Dansk Køl & Varmes arbejde med FN's verdensmål

Dansk Køl & Varme opfordrer sine medlemmer til at arbejde med FNs verdensmål, og vi har selv spillet ud ved at vælge 3 verdensmål for foreningens arbejde.

Læs om Dansk Køl & Varmes verdensmål her

  • 11-08-2022 13:29:27

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK