Internationalt arbejde

Kølebranchen er underlagt både nationale og internationale love og regler. Dansk Køl & Varme har derfor fokus på samarbejde og dialog med myndigheder og politikere på både nationalt og internationalt niveau. Dansk Køl & Varmes aktiviteters internationale arbejde er forankret i medlemskabet af AREA. 

AREA  

AREA er den europæiske sammenslutning for køle-, klimaanlæg- og varmepumpefirmaer. At være en del af AREA giver Dansk Køl & Varme en række fordele:

  • Vi har mulighed for at dele viden med andre aktører som Dansk Køl & Varme fra resten af Europa.
  • Vi er på forkant med udviklingen inden for ny lovgivning i EU.
  • Vi får indflydelse og bliver hørt. AREA er i dialog med Kommissionen og Parlamentet og Dansk Køl & Varme er med til at udforme AREAs bidrag og forslag igennem for eksempel høringer. 

Dansk Køl & Varme desuden et særligt samarbejde internt i AREA med de nordiske lande; Sverige, Norge, Finland og Estland.

Besøg deres hjemmeside for mere information.

  • 11-08-2022 13:29:27