Erfaringsudveksling og vidensdeling på Dansk Køl & Varmes ERFA-møder

Kommende ERFA-møder

  • Region Nordjylland: Tirsdag 5. marts 2024. Sted: 
  • Region Syddanmark: Onsdag 6. marts 2024. Sted: 
  • Region Midtjylland: Torsdag 7. marts 2024. Sted: 
  • Region Hovedstaden: Tirsdag 27. februar 2024. Sted: 
  • Region Sjælland: Tirsdag 5. december 2023. Sted: Gyrstinge Skovkro, Fjenneslev

Tilmelding til info@koeleteknik.dk


Vil du dele erfaringer og sparre med ligesindede kollegaer? Deltag i ERFA-møder i din region. 

Som medlem af Dansk Køl & Varme kan du deltage i ERFA-møder i din region. Der afholdes ERFA-møder flere gange om året i hver af landets fem regioner. På møderne er der mulighed for at dele erfaringer og oplevelser med andre fra køle- og varmepumpebranchen. Møderne består altid af et fagligt oplæg, som medlemmerne selv er med til at vælge. Derudover er der oplæg om nyt fra Dansk Køl & Varme, og ERFA-møderne slutter altid af med en hyggelig middag, hvor der er tid til at dele erfaringer og netværke med kollegaer fra branchen.

ERFA-møderne er en god mulighed for at møde dine kolleger under afslappede forhold og udvide dit netværk med fagligt kompetente og ligestillede fagfolk. ERFA-grupperne er inddelt efter geografisk placering, således at der er en ERFA-gruppe i hver region i Danmark. Hver gruppe afholder møde 3-4 gange om året. Typisk arrangerer medlemmerne på skift møderne. 

ERFA-møderne er forbeholdt
 ordinære medlemmer (installations- og servicevirksomheder).

Bliv klogere på regler og lovgivning i kølebranchen

Køle- og varmepumpebranchen er underlagt en lang række love og regler, og som køleteknikker må man kæmpe dagligt for at overholde disse krav, som ikke altid er nemme at overholde i praksis. Af den årsag har Dansk Køl & Varme organiseret ERFA-grupper overalt i landet for at vores ordinære medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og andre situationer af praktisk eller teknisk karaktér.

 

 


Vil du vide mere? 

Hvad er en ERFA-gruppe? Hvem kan deltage, og hvad taler vi om?


De faglige oplæg på ERFA-møderne spænder bredt, og emnerne bestemmes ofte af ERFA-grupperne selv.
Vi har blandt andet haft oplæg om:

  • F-gas-forordningen, PFAS i kølebrancen, leasning af firmabiler, opstillingskontrol af køleanlæg, AB18, farligt gods, lærlinge og uddannelse, digitalstyring af biler, montører og lovpligtige eftersyn, ISO-certificering, brandregler i køle- og frostrum, udfordringer og konkurrence i kølebranchen, kølemiddelsituationen på kort og lang sigt, datasikkerhed, hvordan man sikrer sig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol, serviceopgaver i forhold til anlægstyper, fremtidens kølemidler, hvad der sker med R404A, hvilke kølemidler man kan få hos grossisterne fremover

Og meget mere...

Se resuméer og præsentationer fra ERFA-møder
Som medlem kan du se resuméer og præsentationer fra afholdte ERFA-møder. 

Resuméerne indeholder dagsorden og en kort beskrivelse af, hvad der blev talt om på mødet. Du kan også se nogle af de præsentationer, som oplægsholderne har brugt på ERFA-møderne.


Landsdækkende online ERFA-møder

Dansk Køl & Varme afholder online ERFA-møder, når der er emner, der er relevante for hele landet.Kommende online ERFA-møder

  • Der er pt. ingen planlagte møder...

Afholdte online ERFA-møder

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK