Dimensioneringsprogram (KKO)

Alle Dansk Køl & Varmes medlemsvirksomheder har nu adgang til KKO's dimensioneringspogram, så de kan tilbyde køleinstallationer af den højeste kvalitet. 

Det sker som en del  af Dansk Køl & Varmes overtagelse af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning (KKO). På Dansk Køl & Varmes generalforsamling i november 2021 blev det besluttet, at Dansk Køl & Varme skulle overtage KKO pr. 1/1-2022. 

Det betyder, at Dansk Køl & Varme vil overtage KKO's opgaver og stå for den daglige drift. Det inkluderer tildeling af licenser til KKO's dimensioneringsprogram, som alle foreningens medlemsvirksomheder nu kan få gavn af.

Der er nedsat et nyt KKO-udvalg bestående af fire personer, som repræsentere erfarne brugere af programmet, med ansvar for at modernisere KKO programmet. Dette udvalg består i øjeblikket af:

  • Mads Ingerslev Kristensen (Super-Køl A/S)
  • Martin Berling (S&H Klimateknik)
  • Henrik Lund Madsen (Coromatic A/S)
  • Nikolai Alstrup (Dansk Køl og Varme)

Dimensioneringsprogrammet

Dimensioneringsprogrammet sikrer, at du som installatør kan tilbyde den mest miljøvenlige og energioptimerende installationsløning til kunden. 

For at få adgang til KKO's dimensioneringsprogram, skal du være medlem af Dansk Køl & Varme. Du kan finde ud af, hvordan du bliver medlem her.

Du skal været logget ind på hjemmesiden for at hente dimensioneringsprogrammet. Det skyldes, at filerne ligger i et afsnit kun for medlemmer. I dette afsnit kan du både finde dimensioneringsporgrammet samt en installationsvejledning. 

Du vil derudover modtage en licensfil, som giver dig adgang til at bruge programmet. 

  • 29-04-2024 11:32:58