Årsmøde, ERFA-møder og kurser

I Dansk Køl & Varme tilbyder vi en række arrangementer og kurser for vores medlemmer. 

Årsmøde 2022

Dansk Køl & Varme er i fuld gang med at planlægge Årsmødet for 2022, og du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Dansk Køl & Varmes Årsmøde og generalforsamling løber af stablen d. 11. november 2022. 

Dansk Køl & Varmes Årsmøde er det største arrangement for kølebranchen i Danmark og en unik mulighed for at få lov til at møde og udveksle erfaringer med fagfæller fra hele landet. 

Til Årsmødet vil der være en generalforsamling, hvor der vil blive truffet vigtige beslutninger om retningen for Dansk Køl & Varme samt for kølebranchen som helhed. Der vil til Årsmødet derudover være faglige arrangementer samt en stor festmiddag med dertilhørende overnatning.

Grundfos, som er verdens største producent af cirkulationspumper, har takket ja til at være vært for en stor del af Årsmødet i 2022. Arrangementet kommer derfor til at foregå i Grundfos' hovedkvarter i Bjerringbro, som er beliggende i Viborg Kommune. 

Vi kan endnu ikke oplyse om, hvor stor en del af arrangementet som Grundfos er vært for, samt hvor den årlige festmiddag med dertilhørende overnatning kommer til at foregå. Men på denne side vil der løbende komme informationer om Årsmødet. 

Det er også på denne side, at der vil komme information om, hvordan man tilmelder sig, men sørg for allerede nu at få skrevet datoen ind i din kalender, så du kan deltage til det største arrangement for den danske kølebranche. 

Du kan læse mere om det tidligere årsmøde, hvor Thomas Panum blandt andet blev valgt som formand for Dansk Køl & Varme.

Dagsorden for generalforsamlingen 2022

 • a. Valg af dirigent
 • b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
 • c. Formandens årsberetning
 • d. Regnskab.
 • e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent
 • f. Indkomne forslag
 • g. Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
 • h. Valg af bestyrelsessuppleanter
 • i. Valg af foreningsrevisor og foreningsrevisorsuppleant
 • j. Forslag til placering af næste års o.g.
 • k. Eventuelt.

Chillventa 2022

Det er nu fire år siden, at Chillventa sidst har afholdt et fysisk event. Men nu er arrangørerne klar til at byde velkommen til Chillventa 2022 den 11. til 13. oktober i Nürnberg, Tyskland. 

Læs det specielle program for Dansk Køl & Varmes medlemmer her, som indbefatter en række særlige oplæg, faglige diskussioner og dertilhørende godt til ganen for medlemmer af Dansk Køl & Varme, som deltager på Chillventa 2022. 

Chillventa er den førende messe indenfor køleteknik. På messen kan du møde fagfolk, som vil præsentere den nyeste teknologi indenfor områder som ventilation, air conditioning og varmepumper. Du vil derfor få indsigt i de nyeste trends, som præger den internationale kølebranche og få mulighed for at indgå i et hav af faglige diskussioner. 

Hotel for medlemmer - kræver tilmelding

Som det også fremgår af programmet, arrangerer Dansk Køl & Varme hotelovernatning for de medlemmer, der ønsker at deltage i messen. 

Hvis du vil deltage i samarbejde med Dansk Køl & Varme, vil du blive indlogeret på Living Hotel Nürnberg i det centrale Nürnberg. Hotellet har adresse på Obere Kanalstrasse 11, 90429 Nürnberg.

Med en pris på 325 euro får du adgang til et single-room inklusiv morgenmad. Dansk Køl & Varme har sikret sig 20 pladser. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Hvis du vil sikre dig en plads, skal du sende én mail, hvor du oplyser følgende:

 • Firmanavn
 • Antal overnattende herunder hvor mange værelser

Dette skal sendes til mailen info@koeleteknik.dk

 

Regionale ERFA-møder

Kommende ERFA-møder

 • Region Syddanmark: onsdag den 30. august 2022. Coromatic A/S, Agerhatten 5, 5220 Odense.
 • Region Hovedstaden: torsdag den 8. september 2022. kl. 16.00. TEC i Gladsaxe, Tobaksvejen 19, 2860 Søborg.
 • Region Sjælland: onsdag den 7. september 2022 kl. 16.00. Jensen Køleteknik I/S i Herluflille.
 • Region Nordjylland: onsdag den 31. august 2022 kl. 16.00. Hotel Hirtshals, Havnegade 2, 9850 Hirtshals
 • Region Midtjylland: torsdag den 1. september 2022 kl. 16.00. SA-AL Køleteknik i Egå, Stavneagervej 8, 8250 Egå.

Tilmelding til info@koeleteknik.dk

Vil du dele dine erfaringer og sparre med ligesindede kollegaer? Deltag i ERFA-møder i din region. 

Køle- og varmepumpebranchen er underlagt en lang række love og regler, og som køleteknikker må man kæmpe dagligt for at overholde disse krav, som ikke altid er nemme at overholde i praksis. Af den årsag har Dansk Køl & Varme organiseret ERFA-grupper overalt i landet for at vores medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og andre situationer af praktisk eller teknisk karaktér. 

Du kan som medlem møde dine kolleger under afslappede forhold og udvide dit netværk med fagligt kompetente og ligestillede fagfolk.

ERFA-grupperne er inddelt efter geografisk placering, således at der er en ERFA-gruppe i hver region i Danmark. Hver gruppe afholder møde 3-4 gange om året. Typisk arrangerer medlemmerne på skift møderne. 

Hør køletekniker Michael Hansen fra Gramstrup Køling A/S fortælle, hvorfor han mener, at det er vigtigt at gå til ERFA-møder. 

Jeg vil gerne vide mere!

Er du interesseret i at vide mere, kan du læse vores uddybende beskrivelse af ERFA-grupperne.

Derudover kan du som medlem også læse resuméer fra afholdte ERFA-møder. Resuméerne indeholder dagsordenen, og en kort beskrivelse af, hvad der blev talt om ved det pågældende punkt. 

Tidligere emner der har været drøftet på ERFA-møderne:

 • ”Hvad du bør vide om AB18” – den nye udgave af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Farligt gods.
 • Oplæg om persondataforordningen.
 • Lærlinge og uddannelse.
 • A-kassen ASE på besøg.
 • Digitalstyring af biler, montører og lovpligtige eftersyn.
 • ISO certificering.
 • Brandregler i forhold til køle- og frostrum.
 • Udfordringer og konkurrence i kølebranchen.
 • Kølemiddelsituationen på kort og lang sigt.
 • Datasikkerhed
 • Hvordan man sikrer sig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol?
 • Lagerstyring
 • Hvorfor og hvordan arbejder et ventilationsfirma med køleteknik?.
 • Service opgaver i forhold til anlægstyper
 • Oplæg om gevinsterne ved digitalisering af sagsstyring
 • ”Fremtidens kølemidler. Hvad sker der med R404A? Hvor brugbare er alternativerne? Hvilke kølemidler kan man får hos grossisterne fremover?
 • Hvordan forhindre man tyveri fra firmaets biler.

Online ERFA-møder

Online og landsdækkende ERFA-møder

På grund af coronasituationen, var Dansk Køl & Varme nødt til at omtænke ERFA-møderne, så der stadig kunne udveksles erfaringer, selvom samfundet var lukket ned. 

Det resulterede i online og landsdækkende ERFA-møder som midlertidige erstatninger for de regionale møder. 

På samme måder under de regionale ERFA-møder havde den nye form spændende præsentationer, muligheder for at stille spørgsmål og for at udveksle erfaringer.

Nu hvor samfundet igen er åbent, er de regionale ERFA-møder blevet genoptaget, men når der opstår emner, der er interessante for hele landet, vil de landsdækkende online ERFA-møder muligvis genopstå.

Online ERFA-møde:

D. 23. august kl. 16.: "Hvad indebærer ændringsforslaget om 2,5 kg-grænsen, og hvad gør Dansk Køl & Varme ved det?"  Tilmeld dig ved at sende en mail til info@koeleteknik.dk, så får du et link når vi nærmer os.

Tidligere online ERFA-møder

D. 9. juni kl. 16.:  "Aftaler mellem leverandører, kølefirmaer og kunder som konsekvens af  prisstigninger og leveringsproblemer - hvad siger juraen?

D. 25. januar kl. 16.: "Leveringsproblemer plager kølebranchen"

D. 26. oktober kl. 16.: "Hvad må du aftale med andre kølefirmaer, og hvad må du ikke?"

D. 20. maj 2021: "Nyt om ISO 9001-certificering"

 • Dansk Køl & Varme har i samarbejde med en konsulent udarbejdet nogle nye skabeloner for ISO 9001-certificering, som er gratis for medlemmer at bruge. Find dem her.

D. 19. april 2021: "Undgå at falde i en forsikringsfælde" + Kommende ændringer i lovene for branchen 

D. 25. marts 2021:  "Varmepumper i fjernvarmeværker"

D. 23. februar 2021: "Kan vi styrke branchen med et nyt beregningsredskab?"

D. 28. januar 2021: ”Coronaen har gjort mange arbejdsløse. Kan vi ansætte nogle af dem i kølebranchen?”

 

Kurser

Som medlem af Dansk Køl & Varme får du rabat på kurser og efteruddannelse, der bliver udarbejdet i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, TEC i Gladsaxe og Ahlsells uddannelsespulje.  

Kursus i brandfarlige kølemidler

Det er en kendsgerning, at kølebranchen arbejder imod en grønnere fremtid. Med den fremtid hører også de mere miljøvenlige kølemidler. Med den lavere GWP følger dog også en større brandfarlighed, og derfor er det vigtigt, at du har de rette kvalifikationer til at udføre arbejdet på en sikker måde.

Dansk Køl & Varme udbyder derfor i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole og TEC et kursus i brandbare kølemidler.

Der er planer om flere kurser senere i 2022 både på Den jydske Haandværkerskole og TEC. Datoerne bliver meldt ud, så snart vi har dem. Men du kan allerede nu blive skrevet på venteliste.

Der udstedes et kursusbevis efter endt kursus, der viser at medarbejderen er i stand til at arbejde sikkert med brandbare kølemidler op til 2,5 kilo (eller mere end 2,5 kg, hvis du i forvejen har C eller D certifikat). 

Kurset forløber over 2 dage og i prisen medfølger også overnatning og forplejning.

OBS. der er plads til 12 deltagere på hvert hold, og grundet stor interesse, kan hver virksomhed max tilmelde to medarbejdere. 

Læs hele programmet her:

Pris for medlemmer: 2000kr

Tilmelding foregår på mail til info@koeleteknik.dk

Husk at angive:

- Navn på deltager(e)

- Firma

- Tlf. nr.

- Mailadresse

- Fødselsdato ( til kursusbeviset )

- Hvilket kursus og hvilke dage tilmeldingen gælder

- Om der ønskes overnatning.

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK