Ordinær generalforsamling 2023

(Billede fra årsmødet 2022)

Velkommen til ordinær generalforsamling 2023

Årets generalforsamling holdes samme sted som resten af årsmødet, nemlig på Copenhagen Marriott Hotel i København.

Generalforsamlingen er medlemsdemokratiets vigtigste dag, hvor du som medlem har mulighed for at få indflydelse på, hvor Dansk Køl & Varme skal styres hen i de kommende år.


Billeder fra årsmødet i 2022

 

Opstillinger til bestyrelsen og forslag til vedtagelse 

Der er pt. ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingens vedtagelse. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen kan stilles op til 8 dage før generalforsamlingen.

I forhold til valg til bestyrelsen er der indtil videre anmeldt følgende kandidater:

Formandskandidat: Thomas Panum, PVN Køleteknik

Bestyrelseskandidater: Anders B Hansen (LF Køleteknik), Casper Christiansen (Advansor), Jens Petter Hansen (P.E. Kristensen)

Bestyrelsessuppleantkandidater: Per Andersen (Holbæk Køl), Jan Dahlgaard (Dahlgaard Køleteknik)

Bestyrelsesmedlem Stig Nielsson er ikke på valg i år. 

Intern revisor og intern revisorsuppleant: Lars Anderberg (Arnderberg Klima) og Allan Horsdahl (Celcius Nordic)

Kandidater kan anmeldes helt frem til og med selve generalforsamlingen. Kontakt gerne sekretariatet hvis du ønsker at opstille eller har forslag til kandidater.

Se kandidaterne til dette års bestyrelsesvalg og læs om deres ambitioner og mærkesager her.

Dagsorden for generalforsamlingen 2023

 • a. Valg af dirigent
 • b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
 • c. Formandens årsberetning
 • d. Regnskab
 • e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent 
 • f. Indkomne forslag
 • g. Valg af bestyrelse 
 • h. Valg af bestyrelsessuppleanter
 • i. Valg af foreningsrevisor og foreningsrevisorsuppleant
 • j. Forslag til placering af næste års o.g.
 • k. Eventuelt.

Du kan læse Dansk Køl & Varmes vedtægter her

Læs formandens årsberetning her. 

Log in for at se årsregnskab og budgetforslag.