Årsmøde, ERFA-møder og kurser

I Dansk Køl & Varme tilbyder vi en række arrangementer og kurser for vores medlemmer. 

Årsmøde 6. november 2020

Velkommen til online Generalforsamling 2020 

Den online generalforsamling finder sted den 6. november fra kl. 10.00 til 12.00

På siden her finder du information om: 

 • Tilmelding 
 • Dagsorden 
 • Forslag til ny garantiordning 
 • Bestyrelseskandidater
 • Budget og regnskab 

NU ER DER ÅBENT FOR TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Du kan nu tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende en mail til info@koeleteknik.dk, hvori du skriver:

 • Dit fulde navn
 • Din mailadresse
 • Dit firmanavn
 • Er du den stemmeberettigede for din virksomhed? Ja eller nej

Du bedes tilmelde dig senest den 4. november kl. 12.

Hvis du ønsker noget vedtaget på generalforsamlingen, bedes du sende dit forslag ind til generalforsamlingen til info@koeleteknik.dk senest den 29. oktober.

DAGSORDEN

 Følgende punkter er på dagsordenen:

a. Valg af dirigent
b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c. Årsberetning
d. Regnskab.
e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h. Valg af bestyrelsessuppleanter
i. Valg af foreningsrevisor og foreningsrevisorsuppleant
j. Forslag til placering af næste års o.g.
k. Eventuelt.

Leder du efter informationer fra generalforsamlingen 2019? Klik her

Til generalforsamlingen skal der stemmes om en ny garantiordning for Dansk Køl & Varmes medlemmer. 

Garantiordningen vil sikre forudbetalinger på op til 50.000 kroner ved at stille et andet medlem af Dansk Køl & Varme til rådighed for kunden, hvis et Dansk Køl & Varme-medlem skulle gå konkurs.

Uanset om din virksomhed får brug for garantiordningen eller ej, kan den blive et signal om, at din virksomhed er til at stole på. Garantiordningen kan blive næste led i kæden med kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde, der fortæller kunden, at din virksomheds medlemskab af Dansk Køl & Varme er et kvalitetsstempel.

Læs mere om forslaget til garantiordningen 

Forslag om ændringer i vedtægterne vedrørende en garantiordning (kommer senere)

Vedtægterne for garantiordningen - til orientering

ERFA-møder

Kommende ERFA-møder

 • Region Nordjylland: Den 19. november kl. 16.00 på Hotel Scheelsminde i Aalborg
 • Region Hovedstaden: Den 26. november kl. 16.00 på Ganløse Kro, Ganløse
 • Region Midtjylland: Den 1. december kl. 16.00 hos på Hotel Nilles Kro i Sabro
 • Region Sjælland: Den 2. december kommer kl. 16.00 på Restaurant Tee-Stedet, Sorø
 • Region Syddanmark: Den 3. februar 2021 kl. 16.00 på Hotel Postgaarden, Fredericia

Tilmelding til ERFA møderne: Send en mail til info@koeleteknik.dk og skriv, hvilket møde du ønsker at deltage i.

Vil du dele dine erfaringer og sparre med ligesindede kollegaer? Deltag i ERFA-møder i din region. 

Køle- og varmepumpebranchen er underlagt en lang række love og regler, og som køleteknikker må man kæmpe dagligt for at overholde disse krav, som ikke altid er nemme at overholde i praksis. Af den årsag har Dansk Køl & Varme organiseret ERFA-grupper overalt i landet for at vores medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og andre situationer af praktisk eller teknisk karaktér. 

Du kan som medlem møde dine kolleger under afslappede forhold og udvide dit netværk med fagligt kompetente og ligestillede fagfolk.

ERFA-grupperne er inddelt efter geografisk placering, således at der er en ERFA-gruppe i hver region i Danmark. Hver gruppe afholder møde 3-4 gange om året. Typisk arrangerer medlemmerne på skift møderne. 

Jeg vil gerne vide mere!

Er du interesseret i at vide mere, kan du læse vores uddybende beskrivelse af ERFA-grupperne.

Derudover kan du som medlem også læse resuméer fra afholdte ERFA-møder. Resuméerne indeholder dagsordenen, og en kort beskrivelse af, hvad der blev talt om ved det pågældende punkt. 

Tidligere emner der har været drøftet på ERFA-møderne:

 • ”Hvad du bør vide om AB18” – den nye udgave af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Oplæg om persondataforordningen.
 • Lærlinge og uddannelse.
 • A-kassen ASE på besøg.
 • Digitalstyring af biler, montører og lovpligtige eftersyn.
 • ISO certificering.
 • Brandregler i forhold til køle- og frostrum.
 • Udfordringer og konkurrence i kølebranchen.
 • Kølemiddelsituationen på kort og lang sigt.
 • Datasikkerhed
 • Hvordan man sikrer sig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol?
 • Lagerstyring
 • Hvorfor og hvordan arbejder et ventilationsfirma med køleteknik?.
 • Service opgaver i forhold til anlægstyper
 • Oplæg om gevinsterne ved digitalisering af sagsstyring
 • ”Fremtidens kølemidler. Hvad sker der med R404A? Hvor brugbare er alternativerne? Hvilke kølemidler kan man får hos grossisterne fremover?
 • Hvordan forhindre man tyveri fra firmaets biler.

 

 

Kurser

Som medlem af Dansk Køl & Varme får du rabat på kurser og efteruddannelse, der bliver udarbejdet i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, TEC i Gladsaxe og Ahlsells uddannelsespulje.  

Kursus i brandfarlige kølemidler

Det er en kendsgerning, at kølebranchen arbejder imod en grønnere fremtid. Med den fremtid hører også de mere miljøvenlige kølemidler. Med den lavere GWP følger dog også en større brandfarlighed, og derfor er det vigtigt, at du har de rette kvalifikationer til at udføre arbejdet på en sikker måde.

Dansk Køl & Varme udbyder derfor i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole og TEC et kursus i brandbare kølemidler. Kurset afholdes på 2 datoer på TEC og 3 på Den jydske Haandværkerskole se datoer længere nede. 

Der udstedes et kursusbevis efter endt kursus, der viser at medarbejderen er i stand til at arbejde sikkert med brandbare kølemidler op til 2,5 kilo (eller mere end 2,5 kg, hvis du i forvejen har C eller D certifikat). 

Kurset forløber over 2 dage og i prisen medfølger også overnatning og forplejning.

OBS. der er plads til 12 deltagere på hvert hold, og grundet stor interesse, kan hver virksomhed max tilmelde to medarbejdere. 

Læs hele programmet her:

Pris for medlemmer: 2000kr

Datoer for de kommende kurser:

Hvis det kursus du ønsker at deltage på er fyldt, kan du blive skrevet på en venteliste. 

DjH i Hadsten: Den  24.-25. september (Ikke flere pladser) Kurset den 10.-11. september er flyttet til den 1. og 2. oktober(1 plads tilbage)

TEC i Gladsaxe: den14.-15. oktober (3 pladser)og den 24.-25. november (Ikke flere pladser)

Tilmelding foregår på mail til info@koeleteknik.dk

Husk at angive:

- Navn på deltager(e)

- Firma

- Tlf. nr.

- Mailadresse

- Hvilket kursus og hvilke dage tilmeldingen gælder

- Om der ønskes overnatning.

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK