Årsmøde, ERFA-møder og kurser

I Dansk Køl & Varme tilbyder vi en række arrangementer og kurser for vores medlemmer. 

ERFA-møder

ERFA-møde d. 28/1 - online og landsdækkende

På grund af coronasituationen, har Dansk Køl & Varme måtte omtænke ERFA-møderne, så der stadig kan udveksles erfaringer, selvom samfundet er lukket ned. 

Emne: ”Coronaen har gjort mange arbejdsløse. Kan vi ansætte nogle af dem i kølebranchen?”

Vær med til det næste ERFA-møde, som vi holder online af gode grunde. Det bliver samtidig et forsøg, idet vi holder det som det første landsdækkende ERFA-møde.

På mødet får du indblik i situationen på arbejdsmarkedet efter snart 1 års corona med nedlukninger og afskedigelser i en række erhverv.

Der vil desuden være en præsentation af nogle af de tilbud, som det offentlige stiller til rådighed for din virksomhed, hvis du har svært ved at finde den arbejdskraft, som din virksomhed søger.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og for at udveksle erfaringer.

Oplægget holdes af Jens Martin Jakobsen, voksen- og efteruddannelseskoordinator i Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Jens Martin indgår i en enhed i styrelsen, der har hjulet med rekruttering til andre brancher, der, ligesom kølebranchen, mangler arbejdskraft.

Mødet holdes via Teams, og du modtager et link til mødet, når du har tilmeldt dig. Send din tilmelding til info@koeleteknik.dk.

Vil du dele dine erfaringer og sparre med ligesindede kollegaer? Deltag i ERFA-møder i din region. 

Køle- og varmepumpebranchen er underlagt en lang række love og regler, og som køleteknikker må man kæmpe dagligt for at overholde disse krav, som ikke altid er nemme at overholde i praksis. Af den årsag har Dansk Køl & Varme organiseret ERFA-grupper overalt i landet for at vores medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og andre situationer af praktisk eller teknisk karaktér. 

Du kan som medlem møde dine kolleger under afslappede forhold og udvide dit netværk med fagligt kompetente og ligestillede fagfolk.

ERFA-grupperne er inddelt efter geografisk placering, således at der er en ERFA-gruppe i hver region i Danmark. Hver gruppe afholder møde 3-4 gange om året. Typisk arrangerer medlemmerne på skift møderne. 

Jeg vil gerne vide mere!

Er du interesseret i at vide mere, kan du læse vores uddybende beskrivelse af ERFA-grupperne.

Derudover kan du som medlem også læse resuméer fra afholdte ERFA-møder. Resuméerne indeholder dagsordenen, og en kort beskrivelse af, hvad der blev talt om ved det pågældende punkt. 

Tidligere emner der har været drøftet på ERFA-møderne:

 • ”Hvad du bør vide om AB18” – den nye udgave af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Oplæg om persondataforordningen.
 • Lærlinge og uddannelse.
 • A-kassen ASE på besøg.
 • Digitalstyring af biler, montører og lovpligtige eftersyn.
 • ISO certificering.
 • Brandregler i forhold til køle- og frostrum.
 • Udfordringer og konkurrence i kølebranchen.
 • Kølemiddelsituationen på kort og lang sigt.
 • Datasikkerhed
 • Hvordan man sikrer sig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol?
 • Lagerstyring
 • Hvorfor og hvordan arbejder et ventilationsfirma med køleteknik?.
 • Service opgaver i forhold til anlægstyper
 • Oplæg om gevinsterne ved digitalisering af sagsstyring
 • ”Fremtidens kølemidler. Hvad sker der med R404A? Hvor brugbare er alternativerne? Hvilke kølemidler kan man får hos grossisterne fremover?
 • Hvordan forhindre man tyveri fra firmaets biler.

 

 

Årsmøde 6. november 2020

Velkommen til online Generalforsamling 2020 

Den online generalforsamling finder sted den 6. november fra kl. 10.00 til 12.00

På siden her finder du information om: 

 • Tilmelding + guide til deltagelse
 • Dagsorden 
 • Forslag til ny garantiordning 
 • Bestyrelseskandidater
 • Budget og regnskab 

NU ER DER ÅBENT FOR TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Du kan nu tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende en mail til info@koeleteknik.dk, hvori du skriver:

 • Dit fulde navn
 • Din mailadresse
 • Dit firmanavn
 • Er du den stemmeberettigede for din virksomhed? Ja eller nej

Her kan du se en video-guide om, hvordan du deltager i generalforsamlingen.

Du bedes tilmelde dig senest den 4. november kl. 12.

Hvis du ønsker noget vedtaget på generalforsamlingen, bedes du sende dit forslag ind til generalforsamlingen til info@koeleteknik.dk senest den 29. oktober.

DAGSORDEN

 Følgende punkter er på dagsordenen:

a. Valg af dirigent
b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c. Årsberetning
d. Regnskab.
e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h. Valg af bestyrelsessuppleanter
i. Valg af foreningsrevisor og foreningsrevisorsuppleant
j. Forslag til placering af næste års o.g.
k. Eventuelt.

Leder du efter informationer fra generalforsamlingen 2019? Klik her

Til generalforsamlingen skal der stemmes om en ændring af Dansk Køl & Varmes vedtægter så der kan indføres en ny garantiordning for Dansk Køl & Varmes medlemmer. 

Garantiordningen vil sikre forudbetalinger på op til 50.000 kroner ved at stille et andet medlem af Dansk Køl & Varme til rådighed for kunden, hvis et Dansk Køl & Varme-medlem skulle gå konkurs.

Uanset om din virksomhed får brug for garantiordningen eller ej, kan den blive et signal om, at din virksomhed er til at stole på. Garantiordningen kan blive næste led i kæden med kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde, der fortæller kunden, at din virksomheds medlemskab af Dansk Køl & Varme er et kvalitetsstempel.

Læs en kort forklaring på, hvordan garantiordningen vil fungere

Forslag om ændring af Dansk Køl & Varmes vedtægter (til afstemning)

Udkast til vedtægterne for garantiordningen (kun til orientering)

Kurser

Som medlem af Dansk Køl & Varme får du rabat på kurser og efteruddannelse, der bliver udarbejdet i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, TEC i Gladsaxe og Ahlsells uddannelsespulje.  

Kursus i brandfarlige kølemidler

Det er en kendsgerning, at kølebranchen arbejder imod en grønnere fremtid. Med den fremtid hører også de mere miljøvenlige kølemidler. Med den lavere GWP følger dog også en større brandfarlighed, og derfor er det vigtigt, at du har de rette kvalifikationer til at udføre arbejdet på en sikker måde.

Dansk Køl & Varme udbyder derfor i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole og TEC et kursus i brandbare kølemidler.

Aktuelt kursus afholdes den 9. og 10. december på TEC i Gladsaxe. Fyldt op!

Der er planer om flere kurser i foråret både på Den jydske Haandværkerskole og TEC. Datoerne bliver meldt ud, så snart vi har dem. Men du kan allerede nu blive skrevet på venteliste.

Der udstedes et kursusbevis efter endt kursus, der viser at medarbejderen er i stand til at arbejde sikkert med brandbare kølemidler op til 2,5 kilo (eller mere end 2,5 kg, hvis du i forvejen har C eller D certifikat). 

Kurset forløber over 2 dage og i prisen medfølger også overnatning og forplejning.

OBS. der er plads til 12 deltagere på hvert hold, og grundet stor interesse, kan hver virksomhed max tilmelde to medarbejdere. 

Læs hele programmet her:

Pris for medlemmer: 2000kr

Tilmelding foregår på mail til info@koeleteknik.dk

Husk at angive:

- Navn på deltager(e)

- Firma

- Tlf. nr.

- Mailadresse

- Fødselsdato ( til kursusbeviset )

- Hvilket kursus og hvilke dage tilmeldingen gælder

- Om der ønskes overnatning.

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK