Find svar om garantiordningen

På siden her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om Dansk Køl & Varmes Garantiordning

Alle kunder hos medlemmer af Dansk Køl & Varme kan ansøge om erstatning af arbejde. Både privat og erhverv.

Udfyld ansøgningsblanketten og indsend den sammen med den nødvendige dokumentation. Ansøgningen skal sendes senest 6 måneder efter, at medlemsvirksomheden sidst har udført arbejde på anlægget. Hvis der ikke er udført arbejde, skal ansøgningen sendes senest 6 måneder efter, at der er indgået en aftale.

Find ansøgningen her.

  1. Ansøgningen vurderes af Godkendelsesudvalget for Køletekniske Installationer.
  2. Hvis der, for at afgøre sagen, er behov for yderligere oplysninger eller en besigtigelse, bliver du/I kontaktet.
  3. Hvis ansøgningen imødekommes, udpeger Godkendelsesudvalget en anden medlemsvirksomhed til at udføre arbejde hos dig/jer.
  4. Du/I bliver kontaktet af det medlem, der er udpeget. I aftaler selv med det udpegede medlem, hvordan arbejdet skal udføres. Garantiordningen betaler det udpegede medlem for den del af arbejdet, som garantien dækker.
  5. Hvis ansøgningen ikke opfylder garantiordningens betingelser, bliver der sendt et afslag, og garantiordningen foretager sig ikke yderligere.

Garantien dækker erstatningsarbejde for op til maximalt 50.000 kr. og jævnfør Garantiordningens vedtægter.

Se vedtægterne her

Garantiordningen dækker kun arbejde for det beløb, som er godkendt af Godkendelsesudvalget. Du/I indgår selv aftale om eventuelt yderligere arbejde.

  1. Garantien dækker udelukkende ufærdigt arbejde i forbindelse med et medlems ophør, og hvor der har fundet forudbetaling sted.
  2. Garantien dækker ikke fejl og mangler, uenighed om arbejdets udførelse, sygdom, force majeure og så videre.
  3. Garantiordningens forpligtelser ophører desuden, hvis sagen indbringes for domstolene.