Sådan får I en lærling

Kølebranchen mangler arbejdskraft. Vi er nået i mål med at få flere til at søge ind på køleteknikeruddannelsen, og snart vil to skoler udbyde hele uddannelsen. Nu mangler vi bare at få flere virksomheder til at tage lærlinge.

Hvis vi skal i mål med mere arbejdskraft til kølebranchen, er det nødvendigt at flere virksomheder tage lærlinge ind. 
Er du i tvivl om, hvad de unge mennesker kan og vil? Så tag et kik i vores lærlingefolder.

Praktikaftale

Uddannelsen som køletekniker er helt overordnet bygget op omkring et teoretisk grundforløb og et praktisk hovedforløb. Tanken bag hovedforløbet er, at eleven kommer ud og løser nogle af de opgaver, de kommer til at skulle arbejde med efter endt uddannelse. Eleven bliver således rustet på til at kunne stå på egne ben, når de er færdige på skolen.

Eleven har en række forskellige muligheder i forhold til en praktikaftale. Som udgangspunkt anbefales det, at eleven laver en aftale med en eller flere virksomheder. Lykkedes det ikke at finde en praktikplads hos en virksomhed, er der mulighed for at få en praktikplads på skolen (TEC eller Den Jyske Håndværkerskole). I kan læse om de konkrete muligheder i nedenstående:

Almindelig aftale

De fleste kender den almindelige praktikaftale. Aftalen er for virksomheden, som er godkendt som praktiksted, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Er du én af dem, som trykkede dig ind på artiklen, så kender du nok denne model, men du læser med, fordi du af en eller anden årsag ikke kan varetage en lærling fuldt ud. Bare rolig, de næste løsninger kan være muligheder til dig/jer.

Kombinationsaftale

Er I specialiseret på et bestemt køleteknisk område? Eller har I en begrænset godkendelse til at tage lærlinge? Så kan en kombinationsaftale være en løsning. En kombinationsaftale indebærer, at I indgår en aftale sammen med én eller flere virksomheder om at dele en elevs uddannelsesforløb. Eventuelt kan I dele 2 elever og bytte med hinanden undervejs i uddannelsesforløbet.

Har I svært ved at vurdere, hvilken anden virksomhed I kan/skal samarbejde med, så kan I tage kontakt til TEC eller DjH. De kan hjælpe med at formidle kontakten til mulige samarbejdspartnere og ud fra dette vurdere, hvorvidt eleven får de kompetencer, som er nødvendige for dem. Ligeledes kan de give gode råd om, hvordan de økonomiske udgifter skal fordelesat fordele de økonomiske udgifter.

 • I kan kontakte TEC’s uddannelseskonsulent, Morten Almund på 25 45 34 08 eller mal@tec.dk
 • eller Jens Sørensen fra Den Jyske Håndværkerskole på 89 37 02 46 eller js@djhhadsten.dk

Kort aftale

Kan I ikke finde en samarbejdspartner til en kombinationsaftale, så er det også muligt at lave en kort uddannelsesaftale med en lærling. Det eneste krav til varigheden på aftalen er, at der indgår mindst én skoleperiode og én praktikperiode i forløbet. Laves sådan en aftale, skal eleven efterfølgende finde en anden virksomhed eller afvikle dele af sin uddannelse på praktikcenteret. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at have én kort aftale og ikke to, som tidligere var tilfældet.

Restuddannelsesaftale

Har lærlingen allerede taget en del af sin uddannelse i praktikcenteret eller gennem en kort aftale med en virksomhed, og mangler vedkommende en del af sit uddannelsesforløb, kan der også indgås en restuddannelsesaftale med jer.

Bliv godkendt som praktiksted

For at få en lærling, skal din virksomhed være godkendt som praktiksted. Der findes forskellige typer af godkendelser, som du kan se her:

 • Fuld godkendelse: Din virksomhed er godkendt til at oplære en lærling. Alle aftaler kan indgås. 
 • Begrænset godkendelse: For en bestemt periode og/eller for et eller flere elevforhold. Hvis din/jeres virksomhed ikke opfylder alle krav til at blive godkendt til oplæring af lærlinge, kan der fx godkendes til en enkelt elev eller en kortere periode. Ændres oplæringsforholdene har I mulighed for at blive vurderet igen. En kombinationsaftale, kort aftale, restuddannelsesaftale eller kortvarige aftale med elever i skolepraktik kan indgås.
 • Betinget godkendelse: Din/jeres virksomhed får en godkendelse, men på betingelse af at I foretager nærmere angivne foranstaltninger. Det kan fx være under flytning af fysiske placering af virksomheden. Alle aftaler kan indgås.
 • Desuden har skolerne mulighed for at godkende til uddannelse af en bestemt navngiven elev.

Aflønning

Dansk Køl & Varme henviser til Industriens overenskomst i forhold til aflønning af lærlinge. Per 1. marts 2021 fremlagde Industrien nye satser. Dem finder du på Dansk Industris hjemmeside her.

Sådan bliver I godkendt som praktikplads

For at tage en køleteknikerlærling skal virksomheden være godkendt som praktiksted. Det indebærer, at virksomheden lever op til en række krav og har været igennem en godkendelsesproces.

Her kan I læse mere om, hvordan jeres virksomhed bliver godkendt som praktiksted.

OBS: Det er et krav, at man er ISO 9001-certificeret, hvis man vil indgå en uddannelsesaftale med en lærling. I kan læse mere om ISO 9001-certificering her.

1. Udfyld ansøgningsskemaet. 

I ansøgningsskemaet vil I blandt andet blive bedt om at beskrive jeres virksomheds virke / faglige område, samt hvorvidt virksomheden tidligere har haft lærlinge under et andet cvr-nummer eller virksomhedsnavn. 

Herefter vil I blive bedt om at besvare en række spørgsmål som: Hvilke opgaver beskæftiger I jer ofte med? Hvilke opgaver varetager I ikke? Hvor mange medarbejdere har I?

Disse spørgsmål skal hjælpe det faglige udvalg, som vurderer ansøgningen, med at afgøre, hvilken godkendelse som er den rigtige for din virksomhed. 

Ansøgningsskemaet er nemmest at udfylde, hvis du sidder ved enten en PC, Mac eller på en tablet. For at komme til ansøgningsformularen, kan du klikke her.

På hjemmesiden skal du scrolle ned, indtil du kan se, der står ”Køletekniker”, hvorefter du skal indtaste de oplysninger, som bliver efterspurgt.

2. Industriens Uddannelser (IU) behandler ansøgningen 

Efter I har udfyldt og indsendt skemaet, vil I blive kontaktet af en medarbejder fra Industriens Uddannelsers (IU).

I aftaler her et besøgstidspunkt, hvor medarbejderen fra IU snakker med jer om, hvordan I kan skabe et tilfredsstillende lærlingeforløb for både lærling og virksomhed. 

Efterfølgende vil den pågældende medarbejder fra IU formidle en indstilling til det faglige udvalg baseret på ansøgningsskemaet og virksomhedsbesøget. 

Du kan læse mere om, hvordan undersøgelsen vil foregå her.

I nogle tilfælde vil undersøgelsen foregå på en måde, hvor der ikke behøver at være et fysisk møde.

3. Det faglige udvalgs vurdering

Det faglige udvalg vil på baggrund af indstillingen og ansøgningsformularen vurdere, om virksomheden kan blive godkendt til at tage køleteknikerlærlinge.

Den endelige afgørelse vil blive sendt til virksomhedens e-mail.

Hvis det faglige udvalg vurderer, at virksomheden kan fungere som uddannelsessted for lærlinge, kan de enten give en fuld godkendelse eller en begrænset godkendelse.

De forskellige former for godkendelser kan I læse mere om længere nede på siden.

Sådan indgår I uddannelsesaftaler

Ved hjælp af Børne- og Undervisningsministeriets digitale platform lærepladsen.dk, har det aldrig været nemmere at indgå aftaler med elever om et lærlingeforløb.

På Børne- og Undervisningsministeriets side for uddannelsesaftaler guider de dig igennem processen fra godkendt som uddannelsessted til underskrevet og færdigbehandlet uddannelsesaftale.

Nedenfor finder du et uddrag fra Børne og Undervisningsministeriets side, som også fungerer som en trin-for-trin-guide i at få oprettet en uddannelsesaftale.

Sådan indgår I en uddannelsesaftale

 1. Log ind på lærepladsen.dk med NemID
 2. Opret en uddannelsesaftale
 3. Hvis I ønsker erhvervsskolens hjælp til at udfylde aftalen, kan I nøjes med at udfylde virksomhedens og lærlingens oplysninger. Herefter kan uddannelsesaftalen sendes til efterbehandling hos erhvervsskolen
 4. Når uddannelsesaftalen er udfyldt, underskriver I aftalen med NemID
 5. Lærlingen modtager uddannelsesaftalen og underskriver med NemID. Hvis lærlingen er under 18 år, underskrives aftalen også af lærlingens forældre
 6. I modtager en besked, når uddannelsesafalen er færdigbehandlet af erhvervsskolen

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet (klik her for at komme til siden).

Vil du vide mere?