Sådan får du en lærling

Der er mangel på køleteknikere på danske arbejdsmarked. Vil du sørge for, at der er folk i fremtiden til at løse køletekniske opgaver, så bør du overveje at tage en lærling.

Uddannelsen som køletekniker er helt overordnet bygget op omkring et teoretisk grundforløb og et praktisk hovedforløb. Tanken bag hovedforløbet er, at eleven kommer ud og løser nogle af de opgaver, de ville skulle stå med efter endt uddannelse – eleven bliver således rustet til at kunne stå på egne ben, når de er færdige.

Eleven har en række forskellige muligheder i forhold til en praktikaftale. Som udgangspunkt anbefales det, at eleven laver en aftale med en eller flere virksomheder, men lykkedes det ikke, er der også mulighed for at få en praktikplads på skolen (TEC eller Den jydske Haandværkerskole). Du kan læse om de konkrete muligheder i nedenstående:

Almindelig aftale

De fleste kender den almindelige praktikaftale. Aftalen er for virksomheden, som er godkendt som praktiksted, og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb. Er du én af dem, som trykkede dig ind på artiklen, så kender du nok denne model, men du læser med, fordi du af en eller årsag ikke kan varetage en lærling fuldt ud. Bare rolig, de næste løsninger kan være muligheder til dig/jer.

Kombinationsaftale

Er I specialiseret på et bestemt køleteknisk område? Eller har I en begrænset godkendelse til at tage lærlinge? Så kan en kombinationsaftale være en løsning. En kombinationsaftale indebærer, at I indgår en aftale sammen med én eller flere virksomheder om at dele en elevs uddannelsesforløb. Eventuelt kan I dele 2 elever og bytte med hinanden undervejs i uddannelsesforløbet.

Har I svært ved lige at vurdere, hvilken anden virksomhed I kan/skal samarbejde med, så kan I tage kontakt til TEC eller DjH. De kan hjælpe med at formidle kontakten til mulige samarbejdspartnere, og ud fra dette vurdere hvorvidt eleven får de kompetencer, som er nødvendige for dem. Ligeledes kan de give gode råd om, hvordan de økonomiske udgifter skal fordelesat fordele de økonomiske udgifter.

  • Du kan kontakte TEC’s uddannelseskonsulent, Morten Almund på 25 45 34 08 eller mal@tec.dk
  • eller Jens Sørensen fra Den jydske Haandværkerskole på 89 37 02 46 eller js@djhhadsten.dk

For at tage en lærling, skal din/jeres virksomhed være godkendt som praktiksted. Der findes forskellige typer af godkendelse, som du kan se her:

  • Fuld godkendelse: Din/jeres virksomhed er godkendt til at oplære en lærling. Alle aftaler kan indgås. 
  • Begrænset godkendelse: For en bestemt periode og/eller for et eller flere elevforhold. Hvis din/jeres virksomhed ikke opfylder alle krav til at blive godkendt til oplæring af lærlinge, kan der fx godkendes til en enkelt elev eller en kortere periode. Ændres oplæringsforholdene har I mulighed for at blive vurderet igen. En kombinationsaftale, kort aftale, restuddannelsesaftale eller kortvarige aftale med elever i skolepraktik kan indgås.
  • Betinget godkendelse: Din/jeres virksomhed får en godkendelse, men på betingelse af at I foretager nærmere angivne foranstaltninger. Det kan fx være under flytning af fysiske placering af virksomheden. Alle aftaler kan indgås.
  • Desuden har skolerne mulighed for at godkende til uddannelse af en bestemt navngiven elev

Kort aftale

Kan I ikke finde en samarbejdspartner til en kombinationsaftale, så er det også muligt at lave en kort uddannelsesaftale med en lærling. Det eneste krav til varigheden på aftalen er, at der indgår mindst én skoleperiode og én praktikperiode i forløbet. Laves sådan en aftale, skal eleven efterfølgende finde en anden virksomhed eller afvikle dele af sin uddannelse på praktikcenteret. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at have én kort aftale og ikke to, som tidligere var tilfældet.

Restuddannelsesaftale

Har lærlingen allerede taget en del af sin uddannelse i praktikcenteret eller gennem en kort aftale med en virksomhed, og mangler vedkommende en del af sit uddannelsesforløb, kan der også indgås en restuddannelsesaftale med jer.

Aflønning

Dansk Køl & Varme henviser til Industriens overenskomst i forhold til aflønning af lærlinge. Per 1. marts 2021 fremlagde Industrien nye satser. Dem finder du på Dansk Industris hjemmeside her.

Vil du vide mere?

Du kan finde mere information om de forskellige aftaler på TEC og DjH’s hjemmeside, samt læse mere i disse foldere og tage testen fra Undervisningsministeriet:

  • 08-02-2022 09:39:02

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK