Sådan bliver du VE-godkendt

Vejledning til VE-godkendelse og tilskud til varmepumper   

December 2023


Hvor meget udgør tilskuddet?

Tilskuddet kan udgøre op til 27.000 kr. (i 2023) i forbindelse med skrotning af anden varmekilde som olie- eller gasfyr.

Vejledningen til kunden om tilskudsmuligheder kan findes på SparEnergi her. Bemærk, at der ikke må indgås aftale om installation af varmepumpen, inden tilsagnet om tilskud er modtaget. Ellers bortfalder tilskudsmuligheden.

I disse situationer kræver tilskuddet VE-godkendelse: Udskiftning af olie- eller gasfyr med væske-varmepumpe i private helårsboliger (kun el-drevne varmepumper) og ved energirenovering med væske-varmepumpe i private husstande. Der gælder desuden en række andre betingelser.

Tilskud til varmepumper i virksomheder kræver ikke VE-godkendelse. Til luft-luft varmepumper kræves heller ikke VE-godkendelse, og der er heller ikke noget tilskud.

Der er nederst i denne vejledning et link til bekendtgørelsen om energibesparelser i helårshuse

VE-godkendelse: Hvordan gør man?

To typer offentlige tilskud er fra 1/4 2021 betinget af, at installatøren er godkendt som Vedvarende Energi Installatør til varmepumper (VE-godkendt til varmepumper).

Umiddelbart er vejen til VE-godkendelse denne: Først skal en medarbejder tage et VE-kursus inklusiv en skriftlig prøve. Derefter skal kursusbevis, og dokumentation for at virksomheden har et VE-tilpasset kvalitetsledelsessystem, indsendes til Energistyrelsen.

Når en virksomhed er VE-godkendt, er alle i virksomheden VE-godkendt til at installere varmepumper med tilskud. Hvis den eneste VE-uddannede medarbejder forlader virksomheden, skal en anden uddannes.

Læs her om den formelle procedure for at din medarbejder og virksomhed bliver VE-godkendt.


Men er man som køletekniker ikke allerede uddannet i korrekt installation og dimensionering mv. af varmepumper? Og er virksomhedens ISO-9001 certificering ikke kvalitetsledelsessystem nok?


På Dansk Køl & Varmes hjemmeside er der to skabeloner til et ISO 9001-system med VE-godkendelse (en til mindre og en til større virksomheder).

ISO 9001 certificering er som udgangspunkt rigeligt til at opfylde kravet om et kvalitetsledelsessystem, men ISO 9001-systemet skal tilpasses til VE-bekendtgørelsens krav. VE-uddannede medarbejdere skal indgå som en del af ISO-9001 systemets oversigt over medarbejderes kompetencer, og systemets normative referencer skal tilpasses. Alle processer, der vedrører VE-arbejdet, skal ligeledes tilpasses.

Virksomhedens ISO 9001-system skal opdateres og godkendes med disse tilpasninger. Enten inden ansøgningen om VE-godkendelse eller ved næstkommende eftersyn af systemet skal certifikatet indsendes til Energistyrelsen. Hvis det først bliver ved næstkommende eftersyn, skal man med ansøgningen til Energistyrelsen sende en forhåndsgodkendelse af ISO-9001 systemet. Virksomheden kan aftale dette med VE-godkendelsens kontrolinstans – ofte det tredjepartsorgan (ekstern auditor) som virksomheden benytter til certificering. ISO 9001-certifikatet sendes herefter med som dokumentation ved ansøgningen om VE-godkendelse

Bemærk dog, at virksomhedens ISO 9001 skal godkendes af en særlig kontrolinstans, og at det tredjepartsorgan, som virksomheden normalt benytter, ikke nødvendigvis også lever op til kravet om at være kontrolinstans. Kontrolinstansen skal selv have en særlig certificering for at kunne godkende virksomhedens VE-system.

Mht. uddannelsen som køletekniker fastholder Energistyrelsen indtil videre, at man som køletekniker skal gennemgå og bestå et VE-kursus. VE-bekendtgørelsen indeholder nogle krav, som ikke er dækket af uddannelsen som køletekniker, og man kan derfor ikke blive VE-godkendt uden en supplerende VE-uddannelse.

Energistyrelsen har i en periode i 2023 afvist at VE-godkende virksomheder hvor den VE-uddannede var køletekniker. Denne hindring er per 1/12 2023 ophævet ved en dispensation fra Energistyrelsen som kan findes her.Links til diverse bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Udkast til bekendtgørelse, Skrotningsordningen

  • 03-05-2024 10:06:03