Sådan anmelder du ulovligt arbejde

Dansk Køl & Varmes politik er, at ulovligt arbejde og illegale kølemidler skal stoppes.

Det er almindeligt kendt i kølebranchen, at der findes virksomheder og personer, som ikke følger den særlige lovgivning, der gælder for køle- og varmepumper. Det kan være manglende ISO 9001-certificering og/eller kølemontørcertifikater, eller at der bliver set stort på 10-kilo- og 5 tons CO2-ækvivalent-reglen.

Uanset at lovgivningen er omfattende og kan være svær at finde rundt i, arbejder Dansk Køl & Varme for, at lovene skal overholdes. 

Når man bliver medlem af Dansk Køl & Varme, skriver man derfor under på at overholde den lovgivning, der gælder for branchen. 

Vi opfordrer alle til, at anmelde det ulovlige arbejde og de illegale kølemidler, som de får viden om.

Anmeldelserne bruges for det første til at sætte en stopper for konkrete, ulovlige arbejder. For det andet bruges anmeldelserne til at vise politikerne, at der er behov for at stramme op og få stoppet kriminel adfærd på køleområdet. 

Dansk Køl & Varme har derfor brug for din anmeldelse uanset lovbruddets omfang. Det er alt sammen med til at skabe større opmærksomhed omkring vigtigheden af kvalitetsarbejde i kølebranchen.

Derfor skal du anmelde ulovligt arbejde og illegale kølemidler

Der er tre gode grunde til at anmelde ulovligt arbejde:

  1. Fair play: Lige konkurrence kræver, at alle følger samme spilleregler. Når du anmelder ulovligt arbejde, er du med til at skabe lige konkurrence for dig selv og andre.
  2. Kvalitet: For at sikre et højt niveau af kvalitet i branchen, og at et medlemskab af Dansk Køl & Varme skal ses som et symbol på, at medlemmet leverer ydelser af kvalitet. Ulovligt arbejde er ikke arbejde af kvalitet, og det kan ødelægge kundernes tillid til hele kølebranchen.
  3. Bedre vilkår for branchen: Branchens omdømme i offentligheden har stor betydning for Dansk Køl & Varmes chancer for at tilkæmpe sig forbedringer for branchen. For eksempel gennem ændringer af love og regler. Ved at anmelde ulovligt arbejde, viser vi, at vi vil tages alvorligt. 

Hvad sker der, hvis et ikke-medlem begår ulovligt arbejde?

Får Dansk Køl & Varme kendskab til, at der foregår ulovligt arbejde uden for medlemskredsen, går Dansk Køl & Varme i gang med at indsamle de relevante oplysninger om det ulovlige arbejde. Alt afhængig af lovovertrædelsens form eller størrelse, bliver myndighederne (Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen) underrettet, og lovovertræderen bliver kontaktet.

Hvordan finder jeg ud af, om kølemidlet er illegalt?

Læs pjecen "Beskyt din virksomhed - Køb kølemidler fra sikre leverandører!". Du kan også altid kontakte Dansk Køl & Varme, hvis du er i tvivl, om kølemidlet er illegalt. 

Hvad sker der, hvis et medlem af Dansk Køl & Varme begår ulovligt arbejde?

Hvis et medlem af Dansk Køl & Varme bliver anmeldt for at begå ulovligt arbejde, går Dansk Køl & Varme i første omgang i dialog med medlemmet for at få afklaret, om der er sket et lovbrud. Er der det, finder Dansk Køl & Varme i dialog med medlemmet ud af, hvordan det bliver bragt i orden.

Ifølge foreningens vedtægter kan manglende lovliggørelse nemlig føre til eksklusion af medlemmet.

I 2022 har der været tre anmeldelser af ulovligt arbejde inden for medlemskredsen. Her kan du læse om, hvordan de blev håndteret af bestyrelsen.

Sådan foretager du anmeldelsen

Har du kendskab til ulovligt arbejde som eksempelvis uautoriseret arbejde, arbejde udført uden de krævede certifikater eller med ulovlige kølemidler?

Så kan du anmelde det enten direkte til myndighederne eller til Dansk Køl & Varme.

Vælger du at gøre det gennem Dansk Køl & Varme, følger vi en fast procedure, der sikrer en ensartet og habil proces. Desuden kan du forblive anonym over for myndigheden og eventuelle kunder.

Anmeldelsen foregår som udgangspunkt pr. email til sb@koeleteknik.dk . Heri skal du angive adresse for det ulovlige arbejde, samt gerne en beskrivelse af, hvad overskridelsen går ud på. Vedlæg meget gerne et foto, men bemærk, at det er ulovligt at trænge ind på privat grund og tage fotos.

Vælger du at anmelde det direkte til myndigheder, skal du sørge for at beskrive lovbruddet, hvilken adresse lovbruddet er sket på og gerne også supplere med fotodokumentation eller anden dokumentation.

Sager, der vedrører brud på 10-kilo-reglen, 5 tons CO2-ækvivalent-grænsen eller sager om ulovligt salg af kølemidler rettes mod Miljøstyrelsen gennem dette indberetningsskema, mens sager om certifikater og ISO 9001 rettes mod Arbejdstilsynet på at@at.dk

Indberetter du til Miljøstyrelsen, kan det gøres anonymt, hvorimod hos Arbejdstilsynet er der ikke formel anonymitet, men du kan bede om at blive holdt anonym i sagsbehandlingen

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør, Søren Bülow, på sb@koeleteknik.dk eller tlf. +45 21 42 85 69