Sådan vil regeringen få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Regeringen har fremlagt udspillet ”Fra Folkeskole til Faglært”, som skal styrke erhvervsskolerne og få flere unge fra 9. og 10. klasse til at vælge for eksempel uddannelsen som køletekniker.

Udspillet indeholder en lang række initiativer, og flere af dem kan nok være egnet til at tiltrække unge til erhvervsuddannelser som for eksempel køletekniker. Blandt initiativerne kan nævnes:

Næring til drømmen om at blive håndværker

Der skal undervises mere i praktiske fag i folkeskolen, som kan inspirere de unge til at tage en erhvervsuddannelse, lærere fra erhvervsskolerne skal undervise i folkeskolerne og folkeskoleelever skal komme oftere på erhvervsskolerne. Der skal afsætte flere midler til opdatering og renovering af lokaler og udstyr.

Ekstra grundforløb for de tvivlende

Udspillet indeholder en række initiativer, som skal fastholde eleverne på erhvervsuddan-nelsen og sikre høj kvalitet.

Regeringen vil blandt andet åbne op for, at unge kan komme ind på erhvervsuddannelsen 2 år efter endt 9. eller 10. klasse (i dag skal det være lige efter endt 9. eller 10. klasse).

Derudover skal der være et tilbud om et et kort, introducerende grundforløb for dem, som stadig er i tvivl om, hvilken retning de skal gå efter første grundforløb. Forløbet skal vare 10 uger og ligge før andet grundforløb.

Mere sikkerhed for at få en praktikplads

Regeringen vil indføre et praktikpladstilsagn, så flere elever får en aftale om en praktikplads inden de starter på grundforløbet. Erhvervsskolernes opsøgende indsats skal udvides og der skal ses på mere fleksibilitet for virksomhederne til at opsige en uddannelsesaftale.

10. klasse skal være erhvervsrettet

Regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, som skal gennemgå strukturen og indholdet i 10. klasse, og som blandt andet skal se på, om 10. klasser kan flyttes til erhvervsskoler.

Bedre kvalitet i undervisningen

Der skal bruges gæstelærere fra virksomheder i undervisningen for at få en bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne. Desuden skal der bruges penge på tidssvarende udstyr i undervisningen, for at styrke eleverne digitalt.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK