10-kilos reglen forventes ændret i 2020Som tidligere omtalt, iværksatte Miljøstyrelsen i slutningen af 2018 et analysearbejde om en ændring af 10-kilos reglen for HFC-fyldte køleanlæg. Analysen var inspireret af Dansk Køl & Varmes rapport fra 2017, der viste nogle mulige gevinster for klimaet ved at erstatte 10-kilos reglen med en GWP-grænse. På den måde ville det ikke længere automatisk være det mest klimaskadelige kølemiddel, der blev foretrukket.


Analysen er nu blevet færdig og har været drøftet på en workshop i Miljøministeriet her i marts, hvor blandt andre Dansk Køl & Varme var til stede.

Efter workshoppen står det klart, at Miljøministeriet har til hensigt at foreslå at ændre bekendtgørelsen om regulering af visse industrielle drivhusgasser således, at grænsen for nye anlæg med HFC'er fra 2020 vil være på 5 ton CO2-ækvivalenter.

5 ton CO2-ækvivalenter svarer til en maksimal fyldning på for eksempel cirka 2,4 kilo R410a, 3,5 kilo R134a/R448a/R449a eller 7,4 kilo R32. R404A vil ikke være relevant i nye anlæg i 2020.

Den lavere grænse for fyldningens størrelse skal ses som et led i udfasningen af f-gasserne. Miljøministeriet havde også overvejet et totalforbud fra 2020 mod nye anlæg med HFC-gasser.

Hvis lovmøllen maler i det forventede tempo, vil ændringen træde i kraft til juli 2020.

Der findes forskellige beregningsprogrammer, hvis man vil vide, hvor mange CO2-ækvivalenter en fyldning svarer til. Et af disse er en app udviklet af Dansk Køl & Varmes europæiske organisation AREA. Den kan findes i både en IOS og en android version i app stores under navnet "AREA F-gas".

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK