Dansk Køl & Varme-forslag tages op i nyt analyseprojekt om 10-kilos reglenDansk Køl & Varme indgår i et nyt analyseprojekt som Miljøstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at foretage. Projektet har til formål at analysere mulighederne for at lave om på 10-kilos reglen.

Analyseprojektet udspringer til dels af det Dansk Køl & Varme-udspil om 10-kilos reglen, som blev præsenteret på sidste års efterårssamling af Asbjørn Vonsild, og somDansk Køl & Varme siden har argumenteret for overfor blandt andet Miljøstyrelsen.

Dansk Køl & Varmeforeslår i sit udspil, at kilo-reglen skal ændres til en GWP-regel, hvilket vil være både mere fleksibelt for kølebranchen og kan føre til en lavere samlet GWP i danske køleanlæg.

Dette er også perspektivet i Miljøstyrelsens projektet som inden årets udgang skal komme med en analyse af effekterne, hvis man henholdsvis erstatter 10-kilos grænsen med en CO2-ækvivalent grænse, henholdsvis tillader at udskifte en HFC fyldningen på et anlæg over 10 kilo med en anden HFC, der har en lavere GWP.

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK