Vedtægten vi forhåbentlig aldrig får brug for: Eksklusion for ulovligt arbejde!For at tone rent flag overfor omgivelserne, foreslog bestyrelsen til generalforsamlingen at tilføje en linje til vedtægternes §6.3.2 (grundlag for eksklusion).

Vedtægtsændringen blev vedtaget af generalforsamlingen så en grund til eksklusion nu er: "Arbejder udført i strid med den for branchen gældende lovgivning".

Ændringen er helt i tråd med Dansk Køl og Varmes opfordring til at anmelde ulovligt arbejde, hvilket vi stadig gør. 

I praksis er det en generalforsamling, der skal vedtage en eksklusion. Vedtægtsændringen giver alene bestyrelsen mulighed for at begrunde en indstilling om eksklusion med ulovligt arbejde. Så er det op til generalforsamlingen at træffe en afgørelse.

Generalforsamlingen vedtog også en anden vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen, som er af mere praktisk art: Fremover kan virksomheder, der har samme ejer, indgå i et koncernmedlemskab uanset at virksomhederne har forskellige CVR-numre.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK