Møde med miljøstyrelsen og nyt om 10-kilos reglenEfter mødet med Arbejdstilsynet for godt 1 måned siden, var turen nu kommet til den anden af de to vigtigste myndigheder for kølefirmaer: Miljøstyrelsen. Det er blandt andet Miljøstyrelsen, der er myndighed for at håndhæve 10-kilos grænsen for køleanlæg med f-gasser i. Efter en forudgående dialog med styrelsen blev vi inviteret til dette møde.

Det blev til et godt møde med drøftelser af situationen i kølebranchen, de mange regler og love vi skal overholde og om den kontrol som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion udfører.

Møder som disse er med til at med til at gøre kølebranchen og dens udfordringer synlige for myndighederne. Et godt, løbende samarbejde med myndighederne kan desuden være med til at rydde nogle af de sten af vejen som man kæmper med som kølefirma.

For eksempel fik vi en afklaring omkring 10-kilos grænsen i forbindelse med ombygning af køleanlæg - som omtalt herunder.

Andre af de ønsker og forslag som Dansk Køl & Varme havde taget med til mødet, skal Miljøstyrelsen først behandle. Så det håber vi at kunne fortælle mere nyt om på et senere tidspunkt.

Du kan søge om dispensation fra 10-kilos reglen når et anlæg ombygges
Som en konkret udløber af Dansk Køl & Varmes dialog med Miljøstyrelsen har vi fået Miljøstyrelsens tilsagn om, at man godt kan ansøge om dispensation for 10-kilos grænsen for f-gasser hvis den samlede GWP af et anlægs kølemiddelfyldning er lavere efter en ombygning end før ombygningen. For eksempel hvis man går ind og erstatter end del af en HFC-fyldning med HFOer.

Pointen er, at hvis den samlede GWP-værdi af fyldningen er lavere efter ombygningen selvom fyldningen er større, så er det en gevinst set ud fra et klima-synspunkt.

Der kræves en individuel dispensation for hvert enkelt anlæg, hvor man skal ansøge om dispensation ved at indsende en række oplysninger. Konkret er det den dispensationsmulighed, der hedder "Brug af alternativer fører til større emission af drivhusgasser", som skal anvendes.

Dansk Køl & Varme havde gerne set, at der generelt kunne dispenseres ud fra en række bestemte kriterier så man ikke skulle søge i hvert enkelt tilfælde. Men den mulighed kræver en ændring af bekendtgørelsen på området. Og da en sådan ændring kan tage et år, er de individuelle dispensationer den bedste løsning nu og her.

Ansøgninger om dispensation sendes direkte til Miljøstyrelsen,  der har en vejledning om dispensationsansøgninger.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK