De blev valgt: Se den nye bestyrelse og alle valgte.Der var en særlig tak på generalforsamlingen til Jørgen Schreiber (til venstre) for 23 års indsats i bestyrelsen.

Generalforsamlingen 16/11 blev noget særligt i og med, at Jørgen Schreiber, bestyrelsesmedlem i 23 år, ikke genopstillede. Han blev takket af formanden for sine mange bidrag igennem tiden.

Næstformand Brian Ziegler genopstillede til gengæld og bestyrelsen foreslog Palle Jørgensen, Carrier, til den ledige plads efter Jørgen Schreiber. Begge blev valgt og derved er der fortsat jysk repræsentation i bestyrelsen. I det hele taget er det en målsætning for bestyrelsen, at alle ERFA-kredse skal være repræsenteret via et bestyrelsesmedlem eller en bestyrelsessuppleant.

Det blev yderligere sikret da Lars Marqvardsen, Odense Køleteknik, blev valgt som suppleant. Nu mangler der så kun en repræsentant fra Nordjylland før alle regioner er repræsenteret - det kan måske klares ved næste generalforsamling...?

Der var kampvalg om suppleantposterne og også om posten som foreningsrevisor. Det sidste valg førte til at den tidligere revisor og den tidligere revisorsuppleant bytter plads så foreningsrevisoren nu er Lars Anderberg, Anderberg Klima.

Formandsposten ændres der ikke på da Christian Ildor er valgt for 2 år og altså har 1 år tilbage af sin periode. Resten af bestyrelsesfunktionerne fastlægges når bestyrelsen konstituerer sig på et møde 29/11.

Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter:

Christian Ildor (Kalundborg Køleservice), formand
Brian Ziegler Simonsen (Ziegler Service), medlem
Anders B Hansen (LF Køleteknik), medlem
Paw Rasmussen (Thor Køleanlæg), medlem
Palle Jørgensen (Carrier), medlem
Lars Marqvardsen (Odense Køleteknik), 1. suppleant
Bent Møller (Multi Køl), 2. suppleant.

Revisorer:
Lars Anderberg (Anderberg Klima), foreningsrevisor
Allan Horsdahl (Celcius Nordic), foreningsrevisorsuppleant.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK