Årsmøde, ERFA-møder og kurser

I Dansk Køl & Varme tilbyder vi en række arrangementer og kurser for vores medlemmer. 

Regionale ERFA-møder

Kommende ERFA-møder

 • Region Syddanmark: Den 20. januar 2021 kl. 16.00. Hotel Postgaarden
 • Region Hovedstaden: Den 18. januar 2021 kl. 16.00. Ziegler Service ApS, Kastrup 
 • Region Sjælland: Den 8. december 2021 kl. 16.00. Holbæk Køl.
 • Region Nordjylland: Den 11. januar 2021 kl. 16.00. - Vi arbejder på at finde et sted
 • Region Midtjylland: OBS mødet er aflyst. Vi planlægger et nyt inden for nærmeste fremtid.

Tilmelding til info@koeleteknik.dk

Vil du dele dine erfaringer og sparre med ligesindede kollegaer? Deltag i ERFA-møder i din region. 

Køle- og varmepumpebranchen er underlagt en lang række love og regler, og som køleteknikker må man kæmpe dagligt for at overholde disse krav, som ikke altid er nemme at overholde i praksis. Af den årsag har Dansk Køl & Varme organiseret ERFA-grupper overalt i landet for at vores medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og andre situationer af praktisk eller teknisk karaktér. 

Du kan som medlem møde dine kolleger under afslappede forhold og udvide dit netværk med fagligt kompetente og ligestillede fagfolk.

ERFA-grupperne er inddelt efter geografisk placering, således at der er en ERFA-gruppe i hver region i Danmark. Hver gruppe afholder møde 3-4 gange om året. Typisk arrangerer medlemmerne på skift møderne. 

Jeg vil gerne vide mere!

Er du interesseret i at vide mere, kan du læse vores uddybende beskrivelse af ERFA-grupperne.

Derudover kan du som medlem også læse resuméer fra afholdte ERFA-møder. Resuméerne indeholder dagsordenen, og en kort beskrivelse af, hvad der blev talt om ved det pågældende punkt. 

Tidligere emner der har været drøftet på ERFA-møderne:

 • ”Hvad du bør vide om AB18” – den nye udgave af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.
 • Oplæg om persondataforordningen.
 • Lærlinge og uddannelse.
 • A-kassen ASE på besøg.
 • Digitalstyring af biler, montører og lovpligtige eftersyn.
 • ISO certificering.
 • Brandregler i forhold til køle- og frostrum.
 • Udfordringer og konkurrence i kølebranchen.
 • Kølemiddelsituationen på kort og lang sigt.
 • Datasikkerhed
 • Hvordan man sikrer sig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol?
 • Lagerstyring
 • Hvorfor og hvordan arbejder et ventilationsfirma med køleteknik?.
 • Service opgaver i forhold til anlægstyper
 • Oplæg om gevinsterne ved digitalisering af sagsstyring
 • ”Fremtidens kølemidler. Hvad sker der med R404A? Hvor brugbare er alternativerne? Hvilke kølemidler kan man får hos grossisterne fremover?
 • Hvordan forhindre man tyveri fra firmaets biler.

 

 

Online ERFA-møder

Online og landsdækkende ERFA-møder

På grund af coronasituationen, var Dansk Køl & Varme nødt til at omtænke ERFA-møderne, så der stadig kunne udveksles erfaringer, selvom samfundet var lukket ned. 

Det resulterede i online og landsdækkende ERFA-møder som midlertidige erstatninger for de regionale møder. 

På samme måder under de regionale ERFA-møder havde den nye form spændende præsentationer, muligheder for at stille spørgsmål og for at udveksle erfaringer.

Nu hvor samfundet igen er åbent, er de regionale ERFA-møder blevet genoptaget, men når der opstår emner, der er interessante for hele landet, vil de landsdækkende online ERFA-møder muligvis genopstå.

Kommende ERFA-møde

Dansk Køl & Varme arbejder på at planlægge næste ERFA-møde. 

Tidligere online ERFA-møder

D. 26. oktober kl. 16.: "Hvad må du aftale med andre kølefirmaer, og hvad må du ikke?"

D. 20. maj 2021: "Nyt om ISO 9001-certificering"

 • Dansk Køl & Varme har i samarbejde med en konsulent udarbejdet nogle nye skabeloner for ISO 9001-certificering, som er gratis for medlemmer at bruge. Find dem her.

D. 19. april 2021: "Undgå at falde i en forsikringsfælde" + Kommende ændringer i lovene for branchen 

D. 25. marts 2021:  "Varmepumper i fjernvarmeværker"

D. 23. februar 2021: "Kan vi styrke branchen med et nyt beregningsredskab?"

D. 28. januar 2021: ”Coronaen har gjort mange arbejdsløse. Kan vi ansætte nogle af dem i kølebranchen?”

 

Årsmøde 2020

Tak for online Generalforsamling 2020 

Den online generalforsamling fandt sted den 6. november fra kl. 10.00 til 12.00

DAGSORDEN

 Følgende punkter er på dagsordenen:

a. Valg af dirigent
b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c. Årsberetning
d. Regnskab.
e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h. Valg af bestyrelsessuppleanter
i. Valg af foreningsrevisor og foreningsrevisorsuppleant
j. Forslag til placering af næste års o.g.
k. Eventuelt.

Til generalforsamlingen skal der stemmes om en ændring af Dansk Køl & Varmes vedtægter så der kan indføres en ny garantiordning for Dansk Køl & Varmes medlemmer. 

Garantiordningen vil sikre forudbetalinger på op til 50.000 kroner ved at stille et andet medlem af Dansk Køl & Varme til rådighed for kunden, hvis et Dansk Køl & Varme-medlem skulle gå konkurs.

Uanset om din virksomhed får brug for garantiordningen eller ej, kan den blive et signal om, at din virksomhed er til at stole på. Garantiordningen kan blive næste led i kæden med kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde, der fortæller kunden, at din virksomheds medlemskab af Dansk Køl & Varme er et kvalitetsstempel.

Læs en kort forklaring på, hvordan garantiordningen vil fungere

Forslag om ændring af Dansk Køl & Varmes vedtægter (til afstemning)

Udkast til vedtægterne for garantiordningen (kun til orientering)

Kurser

Som medlem af Dansk Køl & Varme får du rabat på kurser og efteruddannelse, der bliver udarbejdet i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, TEC i Gladsaxe og Ahlsells uddannelsespulje.  

Kursus i brandfarlige kølemidler

Det er en kendsgerning, at kølebranchen arbejder imod en grønnere fremtid. Med den fremtid hører også de mere miljøvenlige kølemidler. Med den lavere GWP følger dog også en større brandfarlighed, og derfor er det vigtigt, at du har de rette kvalifikationer til at udføre arbejdet på en sikker måde.

Dansk Køl & Varme udbyder derfor i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole og TEC et kursus i brandbare kølemidler.

Der er planer om flere kurser 2021 både på Den jydske Haandværkerskole og TEC. Datoerne bliver meldt ud, så snart vi har dem. Men du kan allerede nu blive skrevet på venteliste.

Der udstedes et kursusbevis efter endt kursus, der viser at medarbejderen er i stand til at arbejde sikkert med brandbare kølemidler op til 2,5 kilo (eller mere end 2,5 kg, hvis du i forvejen har C eller D certifikat). 

Kurset forløber over 2 dage og i prisen medfølger også overnatning og forplejning.

OBS. der er plads til 12 deltagere på hvert hold, og grundet stor interesse, kan hver virksomhed max tilmelde to medarbejdere. 

Læs hele programmet her:

Pris for medlemmer: 2000kr

Tilmelding foregår på mail til info@koeleteknik.dk

Husk at angive:

- Navn på deltager(e)

- Firma

- Tlf. nr.

- Mailadresse

- Fødselsdato ( til kursusbeviset )

- Hvilket kursus og hvilke dage tilmeldingen gælder

- Om der ønskes overnatning.

 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK