Online ERFA-møde om 2,5 kg-sagen

  • 10-08-2022

Hvad indebærer ændringsforslaget om 2,5 kg-grænsen, og hvad gør Dansk Køl & Varme ved det?

Kom til Online ERFA-møde tirsdag den 23. august kl. 16 og bliv opdateret på sagen.

Tilmeld dig ved at sende en mail til info@koeleteknik.dk. 

Forslag om sænkede krav til kølearbejde er under al kritik

  • 08-08-2022

Arbejdstilsynet har sendt et lovforslag i høring, som går på at sænke kravene til arbejde med køleanlæg og varmepumper. Det omfatter både certifikat- og eftersynskrav.

Dansk Køl & Varme gør en ihærdig indsats for at gøre opmærksom på forslagets skadevirkninger på både klima og arbejdsmarked.

Læs mere om forslaget og Dansk Køl & Varmes argumenter her.

STÅ STÆRKERE - BLIV MEDLEM

  • 10-08-2022

- 50% på kontingentet det første år

Lovændring: Husk at tilpasse din ISO 9001

  • 01-08-2022

Med de nye kølemontørcertifikater, som trådte i kraft den 1/7 2022, følger en lovændring.  Lovændringen er at finde i bekendtgørelse 1978, bilag 5 om kvalifikationskravene. Virksomhedens ISO 9001-system skal derfor tilpasses i henholdsvis kompetencematrixen og i de normative referencer.

Til medlemmer af Dansk Køl & Varme er der en opdateret ISO 9001-skabelon, som kan hentes på siden her.

Ny medlemsfordel: Få dækket jeres nøglepersoner

  • 14-07-2022

Dansk Køl & Varmes aftale med forsikringsmæglerfirmaet Ensure dækker nu også firmapensionsaftaler. Din virksomhed kan derfor få en uforpligtende gennemgang af dens behov for pensionsaftaler.

En pensionsaftale kan hjælpe virksomheden med at dække nøglepersoner i tilfælde af ulykke eller længerevarende sygdom.

Du kan læse mere om mere om samarbejdet med Ensure, og hvordan en firmapensionsaftale kan gavne din virksomhed ved at klikke her.

Hastigere nedfasning af f-gasser fra 2024

  • 20-06-2022

F-gas-forordningen er sat i verden for at nedfase brugen af HFC-kølemidler i EU-lande frem mod 2030. Den står til at blive betydeligt mere ambitiøs fra den 1/1 2024. 

Læs om EU-Kommissionens forslag til en revideret F-gas-forordning på siden her.    

 

Ny viden om PFAS kan forbyde brugen af HFC-kølemidler

  • 15-06-2022

Fem lande i Europa - herunder Danmark - har foreslået at forbyde brugen af PFAS; et miljøskadeligt stof, som blandt andet findes i HFC-kølemidler. 

I skrivende stund er vi i undersøgelsesfasen, derefter går en længere proces i EU i gang, og så vil et egentligt forbud først kunne træde i kraft i 2025/26. 

Læs mere om PFAS-problematikken under "Kølemidler" på siden her (kræver login). 

Nyt om de nye kølemontør-certifikater

  • 13-06-2022

13 kursusdage, hvis du har A-certifikat, 8 kursusdage, hvis du har B-certifikat.

Det er i grove træk, hvad det kræver for at få det nye Type 1-certifikat, som pr. 1/7 2022 erstatter de gamle A-, B- og C-kølemontørcertifikater. 

Læs mere om de nye kølemontørcertifikater på siden her

Er du Dansk Køl & Varmes nye tekniske konsulent?

  • 28-04-2022

Dansk Køl & Varme søger en teknisk konsulent, som gerne vil gøre en indsats for klimaet, er god til at sætte sig ind i tekniske problemstillinger og kan formidle dem på en forståelig måde til gavn for vores medlemmer. 

Læs mere om stillingen her.

Tilmeld dig vores online ERFA-møde

  • 24-05-2022

Kan man sende udgiften videre til kunden, hvis prisen på udstyr og materialer stiger midt i en opgave? Kan leverandøren både udskyde levering og hæve prisen på samme tid, selvom der er tale om en eksisterende aftale? 

Få svar på dét og meget mere på Dansk Køl & Varmes online ERFA-møde den 9. juni kl. 16. Tilmeld dig ved at sende en mail til info@koeleteknik.dk. 

Læs mere under fanen "Online ERFA-møder" på siden her.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK